Vítkovský odbor výstavby vydal před několika dny rozhodnutí o zastavení provozu této biostanice. Důvodem jsou podle starosty Vítkova Pavla Smolky stavební změny, na něž provozovatel biostanice, jímž je Vítkovská zemědělská, a. s., neměl povolení. „Zápach tedy důvodem k zastavení provozu nebyl, protože nejsou stanoveny limity, za něž nelze jít,“ zdůraznil starosta. Věci jsou ale jiné na papíře, a jiné v praxi. „Biostanice, která mimochodem není dosud zkolaudována, jede dál v jakémsi udržovacím provozu. Stavební úřad nyní hledá způsob, co s tím dělat,“ pokračoval starosta.

Na otázku, jak je možné, že biostanice funguje i přes zákaz, vedoucí stavebního odboru Venuše Drochytková uvedla: „Provoz nelze zastavit z hodiny na hodinu. V našem rozhodnutí je uvedeno, že příjem surovin do biostanice musí být zastaven do pěti dnů ode dne, kdy si majitel rozhodnutí vyzvedne. A já tady doručenku ještě nemám,“ uvedla Drochytková těsně před uzávěrkou tohoto vydání.

Majitel Vítkovské zemědělské, a. s., Jan Kalman na otázku redakce odpověděl, že rozhodnutí úředníků obdržel a doručenka jim putuje zpět: „Respektuji jejich rozhodnutí, žádné suroviny už nenavážím. Nicméně biostanici nelze okamžitě zastavit. Teď tam je pět tisíc kubíků surovin a ty se musejí zpracovat.“

Protesty místních lidí stěžujících si na zápach z odpadů vyvážených z reakčních nádob biostanice na louky a pole považuje Kalman za hysterické. „Mám toho všeho už plné zuby. Uvažuji, že to celé zavřu, a budu mít klid. Jen budu muset propustit lidi,“ dodal.

pozn. redakce: Problému se budeme podrobně věnovat v Opavském a hlučínském Regionu na straně 2