Jedním z důležitých předpokladů udržení kvality vzdělávání je nastavení systému přijímacího řízení.

Rada Moravskoslezského kraje proto doporučila ředitelům škol konat přijímací zkoušky ve čtyřletých oborech gymnázií, v oborech lyceí a v oboru obchodní akademie z matematiky, češtiny, případně cizího jazyka a z obecných studijních předpokladů.

Záměrem pro následující období jsou v Moravskoslezském kraji jednotné přijímací testy pro středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ve všech krajem zřizovaných středních školách.

Cílem je podle hejtmanovy náměstkyně Věry Palkové snaha zvýšit motivaci žáků základních škol k přípravě na studium na střední škole, i zpětná vazba základním školám o úrovni známkování a náročnosti výuky.