K záměru rozšíření kamenolomu vznikl posudek a dokumentace, která se v hradeckém kině projednávala s veřejností.

„Chceme rozšířit velikost kamenolomu o sedm hektarů. Všechno jsou naše pozemky. Zároveň chceme lom prohloubit o další dvě etáže," seznámil asi dvacítku hostů s plány Petr Reclík ze společnosti Kamenolomy ČR, pod niž spadá také bohučovický lom.

Aby k něčemu takovému vůbec mohlo dojít, musel být podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vytvořen posudek a dokumentace. Ten musel být projednán s veřejností. Lidé v kině Orion se tak dozvěděli, že lom obdržel souhlasné stanovisko s celou řadou připomínek. Další mohly vzejít přímo z veřejné diskuse.

Jako první vystoupil starosta Hradce Josef Vícha, který chtěl, aby lom dodržoval povolenou výtěžnost za rok a zajistil také čištění cesty. Sám upozornil na to, že celá záležitost se řeší dlouhé roky.

NE VŠICHNI ŘIDIČI PLACHTUJÍ

Hned deset připomínek vznesli členové Osadního výboru Jakubčovice, které s lomem sousedí, František Sonnek a Václav Orlík. Ti společně s Milanem Bátorem a Hanou Sokolovou loni iniciovali petici proti rozšíření lomu.

„Nejde o to, aby lom přestal provozovat svou činnost. Nikoho ze za-městnanců nechceme připravit o pracovní místa, ale naším cílem je dodržování a kontrola kultury těžby a všech činností s tím souvisejících," je napsáno ve vyjádření petičního výboru.

Následně se začalo diskutovat o jednotlivých problémech a také o tom, jak a zdali vůbec je lze vyřešit. Občany z Bohučovic a Jakubčovic trápí vysoká prašnost. Kamenolom silnice sice kropí, ale na cestách pak vzniká bláto. Řešením je důkladné zaplachtování nákladů. Potíž je ovšem v tom, že kamenolom to dopravcům nemůže nakázat.

„Například v Rakousku by bez zaplachtování vozidlo nemohlo opustit lom," tvrdil František Sonnek. Kamenolom v tomto ohledu může tlačit a také tlačí na dopravce, jež jsou s ním smluvně vázaní. Na všechny však metr nemá.

„U materiálu s frakcí do šestnácti milimetrů se musí plachtovat. Většina řidičů od nás odjíždí s plachtou. Ne všechny jsme ovšem schopní uhlídat a ne všem to můžeme nakázat," tvrdil Roman Koukol z bohučovického lomu.

Krátká na neukázněné řidiče je také policie. Pokud se hlídka někoho z nich rozhodne převážit a zkontrolovat náklad, ostatní se mezi sebou většinou zkontaktují a místu se vyhnou. Chybí také větší počet policistů, s nímž by kontroly byly účinnější.

MNOŽSTVÍ TĚŽBY BUDE OMEZENO

Dlouho se diskutovalo také o tom, zda kamenolom během roku nepřekračuje povolené množství těžby. Nově by během dvanácti měsíců mohl vytěžit 750 tisíc tun.

Otázka z řad veřejnosti ovšem mířila k tomu, jakým způsobem se to bude kontrolovat. Konkrétní číslo totiž v minulosti ustanoveno nebylo. To by se nyní mělo změnit.

Nikdo ovšem nebyl schopen odpovědět na otázku, jestli při dosažení zmíněné hranice se například v říjnu těžba v lomu zastaví , nebo báňský úřad případné překročení této kvóty zjistí až při ročním bilancování a zpětně udělí pokutu.

V minulém roce byly iniciovány celkem dvě petice. Jedna proti rozšíření kamenolomu, druhá se pak zasazuje za omezení kamionové dopravy na trase Jakubčovice, Skřipov, Hlubočec, Pustá Polom, Kyjovice a Vřesina.

„Tohle se netýká jenom nás, ale i dalších obcí, přes které náklaďáky jezdí. Problémem je především velký hluk a prašnost," upozorňoval Václav Orlík z petičního výboru. V kině Orion se probírala také rekultivace vytěžené krajiny, možnosti znečištění spodních vod, plánovaná rekonstrukce vjezdu do lomu, omezení provozu pouze během pracovního týdne nebo problémy s odstřely.

„V domácnosti nám při nich často drnčí věci a popraskaly nám i dlaždičky," tvrdila manželská dvojice z Jakubčovic. Připomínky budou do konce prázdnin zapracovány do závazného stanoviska, které vydá krajský úřad. To pak bude použito ve správním řízení.