Celá oprava přibližně vyjde na 2 500 000 korun. V rámci první etapy, která odstartovala loni v červnu, byl opraven prostor nad presbytářem. Částka se vyšplhala na 1 000 000 korun. „Tentokrát je částka vyšší, jelikož se bude restaurovat dvakrát větší plocha," konstatoval starosta Bohuslavic Kurt Kocián.

Celá akce je zastřešena především z peněz fary, soukromých darů a také dotace obce. „Velký dík v tomto ohledu patří našemu otci Kazimíru Bubovi, jenž vše organizuje a má na restauraci fresek největší podíl," podotkl.

Vzhledem k tomu, že se v kostele muselo postavit lešení, uskutečnila se jedna bohoslužba v bohuslavickém kulturáku. „Bylo to zrovna po Velikonocích. Otec nechtěl tuto mši vynechávat, proto jsme se rozhodli, že se bude konat v našem kulturním domě. Místo bylo sice poněkud nezvyklé, avšak mše nakonec rozhodně splnila svůj účel," pokračoval Kurt Kocián.

Není to přitom tak, že kostel by byl kvůli restauraci fresek veřejnosti nepřístupný. Jeho provoz normálně funguje. Kazimír Buba však nabádá návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti. „Provoz není nijak omezen. Některé lavice akorát nemohou být plně využívány, jelikož se zde nachází stojky od lešení. Mše klasicky probíhají," popisoval bohuslavický starosta, který na závěr ještě dodal termín, do něhož mají být všechny fresky restaurovány:

„Má to být hotové do konce letošního září. Přece jen se však jedná o historickou záležitost, jejíž oprava vyžaduje velké množství času. Může se stát, že restaurování se o nějakou dobu protáhne. V tuto chvíli ale nelze nic tvrdit jednoznačně."

.

Jednu ze mší musel otec Kazimír Buba kvůli stavbě lešení odsloužit netradičně v bohuslavickém kulturním domě. foto: Leo Vitásek

Petr Dušek