Farnost Bohuslavice také v letošním roce uspořádala pěší pouť do Hrabyně. Poprvé v novodobé historii se místní občané do zhruba deset kilometrů vzdálené obce vydali v roce 2007.

Tradice se dodržuje dodnes. Podobně jako v minulých letech se i letos účastníci sešli v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích, odkud v sobotu vyrazili. V Hrabyni museli být před osmnáctou hodinou, protože v tomto čase začínala mše svatá sloužená mimo jiné i za bohuslavické poutníky.

„Na začátek pochodu se vždy sjíždějí do Bohuslavic také věřící ze Závady, Chuchelné, Bělé, Strahovic, ale i odjinud a cestou se přidávali další poutníci z obcí, jimiž se procházelo. Spousta dalších, kteří z jakýchkoliv důvodů měli obavy ujít pěšky deset kilometrů, jeli do Hrabyně na kolech, auty a farnost vysílá podle zájmu jeden až dva autobusy.

Podle staré fotodokumentace se v padesátých letech minulého století této pouti účastnila skoro celá vesnice," poznamenal obecní bohuslavický fotograf Leo Vitásek.