Ve středu 24. prosince vystoupí děti. Na druhý svátek vánoční zazpívají Chrámový sbor a schola z Bohuslavic. Na Štědrý den stejně jako v minulých letech vystoupí na farní zahradě u kostela v Bohuslavicích schola s představením živého betléma.

Od třinácti hodin dospělí diváci, a především děti budou moci zhlédnout putování Svaté rodiny do města Betléma a narození Syna božího v prostém chlévě s živými zvířaty, prvními svědky, kterými byli pastýři a tři králové. Návštěvníci představení si budou moci po představení odnést domů betlémské světlo.

Na druhý vánoční svátek, v pátek 26. prosince, vystoupí v patnáct hodin v kostele Nejsvětější Trojice Chrámový sbor a schola z Bohuslavic na tradičním vánočním koncertu, ve kterém zazní vánoční koledy a další duchovní písně s vánoční tematikou. Na své si přijdou i přátelé sportu, pro které bude na sv. Štěpána uspořádán v tělocvičně základní a mateřské školy Bohuslavice tradiční turnaj v nohejbalu, v sobotu pak na stejném místě turnaj ve stolním tenisu.

(ans)