Obec, jež se nachází jen několik kilometrů severně od Dolního Benešova, je rybníkářskou oblastí. Na jejím území se nachází celkem deset takových vodních ploch. Ta nejvýznamnější, tedy Špakovský rybník, by měla v budoucnu projít určitými úpravami.

„Spadá do obecního majetku. Nachází se uprostřed Bohuslavic pod kostelem. Jeho stáří je velmi složité odhadnout. Každopádně pokud obdržíme dotaci, rádi bychom provedli hlavně jeho odbahnění. Okolo je navíc spousta stromů, listí z nich padá do rybníka, což čisté vodě také nepřidá. Rádi bychom vyspravili i břeh," popisoval bohuslavický starosta Pavel Dominik a jedním dechem dodal:

„Na úterním zastupitelstvu budeme schvalovat podání žádosti o dotaci. Věřím, že projektová dokumentace by mohla být dokončena do konce února. Případné úpravy by pak mohly začít po výlovech, to znamená někdy na podzim. Řádová částka potřebná k odbahnění a vyspravení břehu bude činit minimálně dva miliony korun."

Špakovský rybník je situován v klidové zóně obce a její vedení usiluje o to, aby tento prostor byl pro místní co nejatraktivnější. Využívají jej především místní rybáři, kteří zde pravidelně pořádají soutěže ve sportovním rybolovu. Tematika rybníků se objevuje také v bohuslavickém znaku.

Celkově jsou přímo v centru tři rybníky, z čehož jsou dva obecní. V některých z nich je možno pozorovat vyvěrání spodních vod. Jedno takové zřídlo v minulosti dokonce lidem posloužilo k vybudování sběrny a chladírny mléka.

Během padesátých let minulého století byla v údolí potoka Opusta na jih od Bohuslavic vytvořena kaskáda rybníků, a to na zdejších bažinatých loukách. Vznikly tak například rybníky s názvy Chobot, Bobrov, Rakovec nebo Bezedno. V jejich blízkosti se zdržují někteří chránění živočichové. Zmiňme třeba volavky popelavé, vodní slípky, potápky a další.

Na hrázi rybníka pod lihovarem roste rovněž chráněná rostlina, a sice kosatec žlutý.