A tak si připraví své plné popelnice nebo pytle s odpadem i mimo pravidelnou dobu a k nim prostě přiloží peníze v hotovosti, třeba v obálce. Jenže tato praxe se nelíbí společnosti OZO Ostrava, která svoz zajišťuje.

K tomu starosta Bohuslavic Kurt Kocián vysvětlil: „Podle interních předpisů OZO Ostrava osádka sběrného vozu nesmí vysypat do sběrného vozu další odpad než ten, který je obsažen v přihlášené popelnici.“

Jak bylo ze strany společnosti řečeno, sběrný vůz má svůj objem a po příjezdu je vážen. Lze tak lehce zjistit rozdíly v množství přijatého odpadu z přihlášených popelnic a dovezeného množství odpadu. Navíc je dodržování předpisů pečlivě kontrolováno. Osádce vozu tak hrozí přísné sankce nebo i rozvázání pracovního poměru.

„Předpokládám, že žádný náš občan nechce mít na svědomí vznik nezaměstnanosti těchto osob. Přitom není nic jednoduššího než si objednat nádobu podle množství vzniklého odpadu a jedenkrát ročně ji zaplatit,“ konstatuje Kurt Kocián a upozorňuje, že peníze v sáčku nebo pod víkem popelnice mohou skončit v úplně jiných rukou.

Dalším zlozvykem se stalo odkládání odpadů, které do svozových nádob nepatří. Vyskytují se případy, kdy do popelnice jsou odkládány kusy betonu nebo stavební suť, případně do sběrných nádob na plasty se odkládají jiné druhy odpadu.