Když už to vypadalo, že je celá věc beznadějná, blýsklo se Říčné na lepší časy. Jejím případem se začal zabývat náměstek primátora Daniel Žídek (ČSSD) a věci se pomalu dávají do pohybu.

Zdálo se, že vidina protihlukového opatření už je v nedohlednu. Především když po měření Krajské hygienické stanice bylo prokázáno, že hluková hranice je sice překročena, ale byla udělena výjimka až do roku 2015. Nevzdávající se Ludmila Říčná se ale rozhodla hnát věci výš. Napsala dopis náměstku primátora Danielu Žídkovi.

V něm jej vysloveně žádala: „Chápeme, že provoz v Opavě je přetížen a peníze na Severní obchvat jen tak nebudou, ale tato situace se dá řešit i jinými způsoby, jako jsou zpomalovací semafory, častější kontrola policie a podobně.“

Nejen, že jí Daniel Žídek na dopis odpověděl, ale slíbil, že dá věci do pohybu: „V současné době probíhají jednání, která vedou k tomu, aby byl na ulici Vrchní osazen semafor s váhou, který by vážil jednotlivá vozidla, a tak zjistil jejich přetížení a míru hluku. Toto celé je ale v pravomoci krajského úřadu, který jediný může na komunikaci osazení váhou umístit,“ odpovídá Daniel Žídek Říčné v dopise.

Říčná tak mohla uklidnit místní obyvatele, kteří na protest chtěli celý den přecházet po přechodu, aby auta zpomalila. Měla totiž dobrý argument. Žídek jí přislíbil, že si se skupinkou místních sedne a domluví se, jaké budou další kroky spějící k tomu, aby hluk byl omezen. V dopise jí také sdělil, že se přičiní o to, aby na místě byly častější kontroly policie.

Otázkou zůstává, jestli skutečně Žídek své sliby dodrží.