K největším investičním akcím roku 2017 pak patří zejména revitalizační práce na místních komunikacích. Město na ně vyhradilo částku ve výši devět milionů korun. Z této sumy mají být opraveny ulice Hlavní 2. část, K Lesu, Dolní, Příkopní a Souběžná. Dále je v plánu oprava malých uliček na ulicích Hlučínské a Okružní.

Větší finanční obnos z rozpočtu je pak směřován na provoz a investice v rámci řešení kapitoly pitná a odpadní voda. V příštím roce má dojít k dokončení opravy vodojemu. Vznikne také zcela nový vodovodní přivaděč z vrtů na Koňském a kanalizace v centru obce a na nádraží. Opravami projdou chodníky v ulicích Hlavní a U Hřiště. Zcela nový bude vystavěn na ulici Slunečné. Tato investiční akce vyjde obec na sedm milionů korun.

„Pro školství je pak určeno 5,5 milionu korun, z čehož asi 1,2 milionu půjde na dokončení přístavby malé tělocvičny u bývalé kotelny a na opravu sociálních zařízení zaměstnanců v mateřské škole. Velká částka půjde také na zajištění provozu obecního úřadu, a to ve výši 7,3 milionu korun," dodal k investičním akcím pro nadcházející rok starosta obce Herbert Pavera (TOP-09). Jejich pomocí je plánováno také rozšíření místního hřbitova.

Příjmy obce pak budou pocházet z tradičních finančních zdrojů, kterými jsou daňové poplatky, vodné a stočné a příspěvky od státu. Rozpočet na příští rok si přitom výrazně pomohl zůstatkem z toho loňského, který činí 15,2 milionu korun.

David Beinhauer