Finančně se na jejich obnově podílela nejen farní rada, ale také obec, místní firmy a v neposlední řadě i sami občané, kteří darovali desítky tisíc korun na speciální účet a při sbírkách v kostele.

Oprava místního svatostánku se volně přehoupne do příštího roku. V plánu je zdvojení oken či rekonstrukce ozvučení kostela. Ve hře je také vybudování topení a nový háv by mohly dostat lavice.