V jedné z nejpěknějších budov v obci vznikly byty, z toho šest sociálních. Pronájem těchto bytů nezíská každý uchazeč o byt. Musí splnit řadu podmínek.

„Tyto byty jsou určeny pro cílovou skupinu osob, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že je jim poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi, nebo jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

Nájemní smlouva se uzavírá s nájemcem na dobu určitou, maximálně na dva roky," řekl koordinátor projektu Jiří Mlýnek. Momentálně je jeden byt obsazen původními nájemníky a své obyvatele mají také tři sociální byty.

Jak vůbec obec přišla na myšlenku opravit budovu na nádraží? „Již několik let zpátky obec upozorňovala České dráhy na povinnost pečovat o chátrající budovu. ČD však nenašly ani uplatnění pro budovu, ani peníze na opravu, ani kupce. Mezitím zastupitelé začali uvažovat o výstavbě bytového domu se sociálními byty, protože začalo přibývat občanů, kteří se dostávali do svízelné životní situace," popsal bolatický starosta Herbet Pavera.

Vláda ČR však prodej schválila až v roce 2014 a budovu i s přilehlým pozemkem prodala obci za 306 440 korun. Celkové náklady na výstavbu bytového střediska byly ve výši bezmála devíti milionů korun, včetně kupní ceny budovy. „Obec ze svých prostředků zaplatila přes pět milionů. Do majetku obce tak přibyla další nemovitost v ceně zhruba deseti milionů," dodal Herbert Pavera.