Těchto deset zvolených témat nedávno prošlo jakousi testovací rovinou v podobě dotazníkového šetření. A osm z navržených problémů se při této akci potvrdilo. Obec se jimi tedy teď bude zabývat a pokusí se o jejich vyřešení. A s jakými poznatky obyvatelé Bolatic mimo jiné přišli?

Za vůbec největší problém považují místní neopravené komunikace a chodníky. Toto se prý má snad díky zvýšenému rozpočtovému určení daní od příštího roku napravovat v letech následujících. Druhý nejčastější postřeh Bolatických se zase věnuje problematice polní cesty na Borovou.

Na to reaguje obecní úřad tím, že silnice by se měla v budoucnu zaasfaltovat, ale protože by hrozilo, že se stane Borová průjezdnou obcí, nestane se cesta nikdy veřejnou. Už nyní se tudy oficiálně smí jezdit pouze na povolení.

Jelikož ale inkriminovanou cestu často využívají opilí řidiči, uvažuje se o požadavku na kravařskou policii směrem k důslednějším kontrolám. Dále by zde údajně lidé ocenili více spojů hromadné dopravy na Opavu a Ostravu. A naopak, chybí jim tu kavárna, cukrárna a čajovna.

V neposlední řadě se objevil také návrh na výstavbu domova pro seniory v Borové. Zmíněná témata jsou však podle úřadu buďto ne zcela domyšlená, nebo je v běhu jejich realizace a čeká se na konečnou etapu. Nicméně z některých podnětů si přece jen obec možná inspiraci vezme a zrealizuje je.

Patří mezi ně kupříkladu zřízení rehabilitační ordinace, zavěšení kamerových systémů či fotopastí na okrajích Bolatic kvůli nepřizpůsobivým řidičům, anebo zajímavá myšlenka na zřízení obecní policie.