Chvályhodný záměr však dostal nedávno trhliny a vše naznačovalo tomu, že z projektu sejde.

„Přestože je trh přesycen výrobci i dodavateli komponentů fotovoltaických elektráren, do výběrověho řízení na dodavatele se přihlásil pouze jeden zájemce, i když zájem o výstavbu projevilo osm firem. Podle nových pravidel pro výběrová řízení, pokud se přihlásí jeden zájemce, výběrové řízení se ruší. A to se stalo i v naší obci," vysvětluje bolatický starosta Herbert Pavera na stránkách místního zpravodaje.

Vedení obce tedy zvažovalo, že od záměru ustoupí definitivně. Poté ale změnilo názor a na zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že se přece jen k výstavbě solárních elektráren na určených obecních střechách budov přikročí. Došlo ale k mírné úpravě. Z původní šestice by mělo být novými elektrárnami osázeno pouze pět nemovitostí, a to základní i mateřská škola, kulturní dům, Dům obchodů a služeb a čistírna odpadních vod.

Z kola vypadlo bolatické zdravotní středisko, u něhož se zjistily neočekávané problémy týkající se nosnosti nové střechy ta by nemusela váhu elektrárny vydržet. Pokud nyní vše klapne, zbylých pět budov by mohlo být obohaceno solárními elektrárnami do června následujícího roku.