Jak redakci řekla Kateřina Skalíková z Občanského sdružení Za Opavu, drobná boží muka jsou krytá mohutnou lípou a nacházejí se u polní cesty na severu obce. Památka byla podle jejích slov vystavěna do jednoduchého pilíře stojícího na téměř čtvercovém půdoryse.

„Spodní část byla vyskládána z kamene a vrchní část objektu z pálených cihel. V horní části byly vyvedeny segmentové mělké niky, a to na přední i zadní straně. V těchto nikách byly patrně umístěny obrázky svatých,“ uvedla Skalíková s tím, že zdivo je v současné době bez omítek, pouze lokálně se dochovaly zbytky vápenných nátěrů.

„V současné době nejsou boží muka zastřešena a není známo, jakým způsobem a jakou střešní krytinou byla opatřena. Buď v důsledku hospodaření na okolních polích nebo působením kořenového systému stromu došlo k narušení základových vrstev a následnému výraznému naklonění stavby,“ doplnila.