Boží muka se nacházejí na polní cestě na severu obce. Jsou krytá mohutnou lípou. Památka byla vystavěna do jednoduchého pilíře stojícího na téměř čtvercovém půdoryse. Spodní část byla vyskládána z kamene a vrchní část objektu z pálených cihel,“ uvedla Skalíková s tím, že v horní části byly vyvedeny mělké niky, a to na přední i zadní straně.

V těchto nikách byly podle jejích slov patrně umístěny obrázky svatých. Jak dále zmínila, zdivo je v současné době bez omítek, pouze lokálně se dochovaly zbytky vápenných nátěrů.

„V současné době nejsou boží muka zastřešena a není známo, jakým způsobem a jakou střešní krytinou byla opatřena,“ podotkla a doplnila, že buď v důsledku hospodaření na okolních polích nebo působením kořenového systému stromu došlo k narušení základových vrstev a následnému výraznému naklonění stavby.

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné považovat stav této drobné památky umístěné ve volné krajině za havarijní. Stavba byla zaznamenána v seznamu nejohroženějších památek ČR,“ doplnila.