Je opravdu návrat k plynovým maskám a branným cvičením v prostředcích protichemické ochrany reálný a žádaný i ze strany škol? Podle zástupce ředitele Základní školy Opava-Kylešovice Radka Černína škola předmět zavádět nebude.

„Předmět branná výchova nemáme a ani ho neplánujeme. Prvky branné výchovy jsou začleněny do předmětů, jako je tělesná výchova, přírodopis, zeměpis,“ poznamenal zástupce ředitelky Radek Černín.

Problematika přípravy občanů k obraně státu (POKOS) byla zařazena do revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s účinností od 1. září 2013.

Problematika byla do RVP zařazena na základě požadavku Ministerstva obrany a meziresortního koordinačního týmu pro jeho implementaci.

I Petr Pavlíček, ředitel Mendelova gymnázia v Opavě, má v zavádění branné výchovy jasno.

„Jsem proti předmětu branná výchova, neboť se to zvrhne v dějiny NATO, dějiny Varšavské smlouvy aj. Jsem pro, aby se děti naučily aktivně jednat v případě autohavárie, výbuchu nastražené miny nebo banálních zdravotních problémů, jako je mozková příhoda, úraz nebo padoucnice,“ uvedl ředitel s tím, že je také pro, aby děti znaly základy přežití při výpadku elektrického proudu a uměly například rozdělat oheň, přežít v přírodě a další dovednosti.

Mendelovo gymnázium se již několik let spolupodílí na organizování Dnů brannosti v Dukelských kasárnách v Opavě.

„Cílem Dnů brannosti je naučit děti chování právě při mimořádných událostech a inspirovat školy, aby k tomu své žáky vedly,“ doplnil Petr Pavlíček.

Podle ministra školství Roberta Plagy není zavádění předmětu branná výchova vzhledem k naddimenzovanosti výuky aktuálním tématem.

„Prvky branné výchovy jsou už dnes v Rámcových vzdělávacích programech, bavme se tedy o tom, jak to má být pojato, bavme se o podílu nebo o pojetí, ale určitě v tuto chvíli není na stole zavádění nového předmětu,“ uvedl ministr školství.