Jak to v tu chvíli v Bratříkovicích vypadalo se podařilo na snímcích zachytit zdejší obyvatelce Ivetě Vránové. „Zrovna jsem projížděla. Vím jen, že jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo," uvedla Iveta Vránová.

Přestože na první pohled vypadá páteční situace na fotografiích vážně, o žádnou velkou katastrofu nešlo. „Voda stekla z polí a dále tekla po cestě, takže ani nezatekla zdejším obyvatelům do sklepů. Všechny občany jsem neobcházel, ale nemám hlášeno, že by někomu způsobila škody," uvedl starosta Bratříkovic Michal Volkmer.

V souvislosti s páteční bouřkou vyjížděli moravskoslezští hasiči na Opavsku celkem k jedenácti případům, kdy největší nárůst výjezdů byl mezi patnáctou až šestnáctou hodinou.

„Tyto události byly spojeny s odstraňováním překážek, jako jsou spadlé stromy nebo větve, z komunikacích a jiných prostor a také s odčerpáváním vody po bouřce. Nemám dosud hlášenu žádnou ujmu na zdraví či materiální škody," uvedl za moravskoslezské hasiče Petr Holub.

Voda do Bratříkovic stekla z polí.

Voda do Bratříkovic stekla z polí.