Zda v severovýchodní části Bratříkovic vyroste pět věrných elektráren, či nikoliv, se řeší už déle než sedm let.

Koncem srpna měli účastníci stavebního řízení možnost vznést své připomínky. Na veřejném ústním jednání vystoupili například starosta obce Hlavnice Aleš Salibor, starostka Jakartovic Helena Rašová či ředitel hlavnického zemědělského družstva Lumír Juroš.

„Jejich námitky zohledníme při tvorbě rozhodnutí," uvedla referentka odboru výstavby Vladimíra Meletzká. Obyvatelé Hlavnice se ke stavbě větrného parku v sousedních Bratříkovicích vyjádřili už v roce 2007, většina z nich byla proti.

Mezi starostovy připomínky ke stavbě parku patřily například obavy z negativního vlivu větrníků na zdraví a život občanů. Nejbližší z pěti větrných elektráren by totiž měla stát tři sta metrů od katastrální hranice.

„Elektrárny budou vysoké sto pětačtyřicet metrů. Z Hlavnice vidíme dokonce i tu v Oldřišově, a ta je docela daleko," upozornil Aleš Salibor. Připomínku ohledně vlastnictví pozemků vznesla starostka Jakartovic Helena Rašová.

Většinovým vlastníkem tří pozemků, na nichž by měly stát věže větrníků, a dalších tří, kterých se výstavba větrného parku týká (stavba manipulačních ploch a přístupových komunikací), je nyní Státní pozemkový úřad.

Ke stavbě se úřad naposledy vyjádřil zhruba před čtyřmi až pěti lety, v době, kdy pozemky ještě nevlastnil. „Jsem přesvědčena, že filozofií státu není zastavět ornou půdu industriálními stavbami, ale zachovat a doplňovat výměru státních pozemků," zdůraznila Helena Rašová.

Vycházela přitom z novel Zákona o Státním pozemkovém úřadu a Zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Veřejného ústního jednání se zúčastnil také Lumír Juroš, ředitel hlavnického zemědělského družstva a také člen místního mysliveckého sdružení. Hlavničtí zemědělci a myslivci v řízení dříve figurovali jako občanské sdružení Na Skřivánčí. To z něj ale bylo po čase vyloučeno.

Jejich námitky se však nezměnily, ať už šlo o ztížení přístupnosti na zemědělskou plochu či nejasnosti ohledně polohy komunikací. Tentokrát k nim přibyla změna vlastníků pozemků. „Tři patří Státnímu pozemkovému úřadu, k jednomu má právo šest vlastníků a jeden patří osobě blízké bratříkovickému starostovi," pravil Lumír Juroš.

Na mysli má pozemek, na němž by měl stát pátý z větrníků. Podle katastru nemovitostí patří Zdeňku Volkmerovi. Jeho syn, starosta Bratříkovic Michal Volkmer, na jednání přišel také. „Pořád se řeší totéž, obdobné připomínky jsme si vyslechli už na předchozích dvou jednáních," popsal starosta.

Zda bude rozhodnutí stavebního úřadu tentokrát konečné, netuší. Všechny zúčastněné strany se jej dozví v druhé polovině září, viset bude na úřední desce opavského magistrátu a obecního úřadu Bratříkovic.

Větrný park BratříkoviceV případě kladného rozhodnutí stavebního úřadu vyroste v severovýchodní části Bratříkovic pětice věrných elektráren. Každá bude dosahovat sto pětačtyřiceti metrů se stometrovým rozpětím rotujících listů. Elektrárny s výkonem dva megawatty by v Bratříkovicích měly stát až do konce roku 2035, jedná se o dočasnou stavbu.

Investorem je společnost Synergion Alfa CZ, na veřejném jednání ji zastupoval její jednatel Martin Hanus. Zmíněný zastupuje také společnost Synergion Jívová, která má zájem na stavbě pěti větrných elektráren v Jívové na Olomoucku.

Podle starosty obce Jana Pewnera situaci řeší nejméně šest let. Také pro Jívovou by elektrárny znamenaly příjem do obecní pokladny. „Nyní čekáme na zanesení stavby do nového územního plánu obce," uvedl starosta.

Barbora Halbová