„Velmi se těším, jaké zajímavé nápady a návrhy dialog přinese a jakou budoucnost bývalému obchodnímu domu Breda nakonec komise věhlasných evropských architektů vybere. Věřím, že prestižní jména členů komise budou zárukou, že město Opava získá to nejvhodnější možné řešení, které této historické paměti města vdechne nový život, ze kterého se budou těšit nejen pamětníci, ale všichni obyvatelé města Opavy," uvádí k očekávání od soutěžního dialogu, který se rodil v průběhu letošního roku, primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Hudební festival Štěrkovna Open Music 2017, 28. července 2017.
Štěrkovna Open Music oslaví 20. narozeniny ve velkém. Zahrají Tři sestry i Farna

Cílem je najít odpověď na otázku, jak se postavit k provozu a architektonickému řešení historického, památkově chráněného objektu. A zároveň budově dodat novou náplň, která bude přínosem nejen pro společenský a kulturní život obyvatel města. Jedním z úkolů soutěžního dialogu je představit multioborovou diskuzí nejvýznamnější stavbu heretika architektury Leopolda Bauera a navrátit ji zpět do společenského, kulturního a městského života Opavy.

Mezi další plány patří to, aby revitalizace Bredy vytvořila na pozemku o rozloze přibližně 10 tisíc metrů čtverečních nový monofunkční celek, který poskytne prostor pro různé formy využití, které se navzájem budou doplňovat, ovlivňovat a rozvíjet. Dále chce město dosáhnout toho, aby se Breda stala ekonomicky soběstačnou jednotkou.

K tématu Svatomartinská husa. Snímek Kaufland, Orlová, 3. 11. 2023
Svatomartinské hody doma? Kde a za kolik koupíte husu v obchodech a v Polsku

Prvním cílem jsou dlouhodobé příjmy městaz jejího nájmu a provozu, druhým je vytvoření fondu na opravy a také na provoz náročného a luxusního objektu, kterým Breda bezesporu je. Realizační náklady, které budou určeny a upřesněny v průběhu soutěžního dialogu, se dnes odhadují 220 000 000 korun bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje 18 000 000 korun bez DPH. Soutěžní návrhy. umístěné na prvním až pátém místě, získají odměnu ve výši 400 000 korun. Vítěz soutěžního dialogu, se kterým bude podepsaná smlouva na projekční práce a autorský dozor, bude vyhlášen v březnu příštího roku.

Iniciativy k záchraně budovy se ujala před několika lety skupina nadšenců kolem realitní makléřky Lindy Bittové a výtvarníka Kurta Gebauera s cílem navrátit obchodnímu domu jeho životní obsah. Na podzim roku 2021 schválilo zastupitelstvo koupi obchodního domu a finanční náklady na rekonstrukci, jejíž dílčí práce byly zahájeny letos na jaře. V současnosti jsou na budově uskutečňovány opravy vnějšího pláště a rekonstrukce fasády, výměna oken a další dílčí činnosti první etapy revitalizace. Návrhy do soutěžního dialogu mohou odevzdat právnické i fyzické osoby s oprávněním k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě. Odevzdání žádostí o účast je stanovené do 27. 11. 2023, následně proběhnou dva workshopy s prohlídkou dané lokality a prezentacemi návrhů před komisí a experty.

K TÉMATU

Jaká je porota projektu

Porota se skládá ze závislé části, kterou zastupuje primátor Opava Tomáš Navrátil, radní města Michal Štěpánek, náměstek primátora Vladimír Schreier a za Magistrát města Opavy vedoucí oddělení hlavního architekta Petr Stanjura. Náhradníci v závislé části poroty jsou výtvarník a člen Spolku za záchranu obchodního domu Breda Kurt Gebauer a vedoucí odboru kanceláře primátora Jana Foltysová. 

Alena Schaffartziková a Nikol Vítečková.
VIDEO: Akrobatky a strážnice z Opavy jsou mistryněmi světa. Jely to jen zkusit

Porotě předsedá rakouská architektka Gabu Heindl, která zastupuje nezávislou část poroty, tvořenou vlámským architektem Janem de Vylder, architektkou Janou Zdráhalovou, opavským rodákem a historikem umění Jindřichem Vybíralem a architektem Borisem Redčenkovem. Náhradníky v nezávislé části poroty jsou architekt a propagátor architektury Adam Gebrian a historik architektury Martin Strakoš. Úkolem poroty je vybrat návrh na revitalizaci Obchodního domu Breda a zajistit městu partnera, který projekčně zajisti všechny fáze rekonstrukce včetně autorského dozoru.