Proč tak najednou? Stojí za tím majetkové záležitosti a případný pokus o uplatnění restitučních nároků, či jen prostý zájem o minulost slavného předka? To zatím není zcela jasné. V každém případě projevují nyní zbylí potomci Davida Weinsteina o jeden z největších symbolů Opavy, starý obchodní dům Breda, eminentní zájem a přejí si hovořit se současným majitelem.

„Je to skutečně tak, že mi paní Vltavská z opavského magistrátu poslala dotaz snad poslední žijící potomkyně Davida Weinsteina, kdo Bredu nyní vlastní. Ještě jsem jí nestihl odpovědět, ale napíšu jí," uvádí podnikatel Kamil Kolek, který „starého" Bredu de facto vlastní. Na otázku, zda se paní, která žije v Izraeli, o Bredu zajímá z důvodu restituce, Kamil Kolek odpověděl: „Nic takového nevím. A netuším, zda to vůbec lze."

Samotná Karelitz-Koren, tedy zmíněný potomek rodu Weinsteinů žijící v Haifě, o restitucích zatím rovněž nehovoří. Mluví spíše o věcech, které ji zaskočily.

„Byli jsme překvapeni, když jsme se dozvěděli, že se obchod jmenuje Breda, protože rodina Bredových prodala své akcie Davidu Weinsteinovi dlouho před druhou světovou válkou. Jméno obchodu se neměnilo, ale vlastnila jej výhradně rodina Weinsteinových. Poté, co Hitler napadl Sudety, jim byl odebrán a naše rodina musela uprchnout a David Weinstein a jeho žena spáchali sebevraždu po výslechu gestapa," říká naší redakci paní Karelitz-Koren s tím, že by ji tedy zajímalo, komu byl vlastně obchodní dům prodán.

Dále vysvětluje, jak jsou ona a její matka Ruth Karelitz-Weinstein příbuzensky s původním spoluzakladatelem legendárního obchodního domu spojeni. Bylo to přes jejího dědečka Paula Weinsteina, který měl být synovcem Davida Weinsteina.

Dokonce prý Paul a David v obchodě pracovali společně. „Domnívám se, že moje dvaadevadesátiletá matka je v současnosti jediným přeživším příbuzným," doplňuje paní Karelitz-Koren. Jak poté naší redakci řekla, slezskou metropoli už před více než dvaceti lety také osobně navštívila. „V roce 1992 jsme navštívili Opavu a bylo to poprvé, co se moje matka vrátila do města poté, co byli nuceni uprchnout v roce 1939. Všichni členové naší rodiny Weinsteinových a Lernerových, což je rodina mé babičky, byli zavražděni během druhé světové války," odhaluje některé vzpomínky.

Současně si posteskla nad dnešním stavem obchodního domu a jejich bývalého rodinného klenotu. „Byli jsme příjemně překvapeni, že se nové obchodní centrum jmenuje Breda & Weinstein, ale zároveň je nám líto, že starý obchodní dům je zavřený," lituje momentální situace, ve které se obchodní dům nachází, paní Karelitz-Koren.

Více k tématu rodiny Weinsteinů s jejím podílem na historickém vývoji Opavy, ale zejména k otázce možné restituce Bredy, která visí ve vzduchu, se dočtete v příštích vydáních Opavského a Hlučínského Deníku.