Stavba obchodního centra byla u obyvatelstva slezské metropole přijímána rozpačitě od samého počátku. Někteří ji nyní ale doslova proklínají. Noční hluk ze stavby dráždí obyvatele okolních domů.

Podle místních tady v pozdních nočních hodinách nadále jedou sbíječky nebo další hlasité stroje, jako například ty, jimiž se uhlazuje beton. Vedení města se problémem zabývalo už v říjnu loňského roku a jednalo se zástupci investora. Ti tvrdili, že noční klid dodržují a že postupují v souladu s platnými normami i povoleními.

Situace se však podle nových stížností zase opakuje. „Pokud dochází k porušování nočního klidu a obecně závazné vyhlášky ‚o hluku‘, pak je dobré nejprve zavolat městskou policii a pak zaslat stížnost na odbor kontroly magistrátu,“ uvádí mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná názor radnice k tomuto problému.

Obdobné stížnosti už byly podle ní řešeny s tím, že stěžovatelům bylo odpovězeno a zároveň byly jejich stížnosti předány příslušnému odboru k přímému vyřízení. „Stížnost tohoto charakteru může být předána i krajské hygienické stanici, která může provést měření hluku v dané lokalitě,“ dodává Lada Dobrovolná.

Obyvatelé jsou tady opravdu již zoufalí. „Střídavě voláme policii kvůli rušení nočního klidu, ale vždy přijedou, řeknou, že na místě jsou jen pracovníci, a nikdo zodpovědný, takže nemohou nic dělat. Nemají prý totiž právo jen tak přijít a vypnout někomu stroje,“ říká správce jednoho z blízkých panelových domů na náměstí Republiky Milan Patrman. I společně s manželkou se již údajně několikrát obrátili také na stavební úřad, ale marně.

Na úřadě však dostali mimo jiné telefonní kontakt na člověka odpovědného za stavbu obchodního centra a ten přislíbil pomoc. „Byl se tady podívat a prý nakázal, aby se dělalo nejpozději do devíti večer a v noci ne. Od té doby nejedou celou noc zahlazovače betonu, ale vystřídaly je sbíječky. Máme pocit, že si z nás dělají srandu,“ zlobí se Milan Patrman.

Město prý zasáhnout nemůže

Město jako místní samospráva není kompetentní zasahovat do činností, které stavební úřad jako orgán státní správy už povolil. Ve vztahu ke stavebnímu řízení je tak pouze jedním z mnoha účastníků. Pokud by radnice chtěla na svém území hlučnost stavební činnosti omezit, mohla by to udělat jen před vydáním příslušných povolení.

Po ukončení stavebního řízení to už nemůže udělat ani v rámci vydání místních vyhlášek. Může jen požádat investora o vstřícnost vůči občanům. „Informaci o nočním hluku na staveništi ověřím u generálního ředitele stavby a budu vás informovat,“ sdělil na dotaz po nápravě marketingový manažer společnosti Develon Petr Utěkal.

Lidé tady kritizují nejen hluk

Rámus není jediné, co zde lidi trápí. Je to také silné osvětlení, které areál ozařuje. Podle Milana Patrmana je natočeno tak nešikovně, že jim ostrý halogen září ve tmě přímo do oken a osvětluje celou ložnici. Když se údajně pokusili na věc upozornit, bylo jim firmou přislíbeno, že světlo sklopí tak, aby nikoho neobtěžovalo. Nestalo se.

Dalším problémem, na který poukazují lidé, je skutečnost, že stavbaři si zabrali polovinu jediné silnice a její zbytek často ucpou zaparkovaným kamionem nebo míchačkou. Lidé tak nemohou mnohdy ani vyjet autem od vlastních domů. „Myslím, že to se podle předpisů ani nesmí. Co kdyby se sem potřebovala pro někoho dostat sanitka? Nemohla by, protože není kudy,“ upozorňuje správce domu.

Paradox je, že místní lidé, kteří nyní celou akcí trpí nejvíce, si tu nikdy žádné obchodní centrum nepřáli a nechápou jeho význam pro město. Rozumí sice, že stavba se nyní dokončit už musí, ale protože bojují s nepříjemným hlukem celý den, alespoň v noci si chtějí odpočinout. Optimisticky pak nevzhlížejí ani k budoucnosti, kdy bude centrum dokončeno. Bojí se totiž toho, že má být provzdušňováno, a hrozí tak pro změnu celonoční rachocení mnoha obrovských větráků.