Už od konce září 2020 se staví západní část severního obchvatu Opavy v délce 5,1 kilometru. V prosinci 2021 byla do dočasného užívání uvedena první část obchvatu, spojka Krnovská – Vávrovická, která po letech ulevila místním, protože do průmyslové zóny se dosud jezdilo přes vávrovickou část Palhanec. A práce na budování obchvatu zdárně pokračují.

„Převedení dopravy z Krnova na nově vzniklé propojení okružních křižovatek na silnicích I/57 a I/11 umožnilo odstranit stávající komunikaci I/57 a tím zahájit násyp hlavní trasy a její napojení na novou okružní křižovatku. Na opačném konci obchvatu v navázání na jeho východní část byla zahájena pokládka záhozové patky a kamenného pohozu zářezu hlavní trasy.

Na mostních objektech jsou už základy hotovy, dokončují se betonáže opěr a probíhají jednotlivé betonáže mostovek, říms a zdí. Následně pak probíhají zásypy přechodových oblastí za opěrami tak, aby byly mosty navázány na hlavní trasu. Na mostě přes řeku Opavu, který je na naší stavbě nejdelší, již byly vybetonovány všechny segmenty mostovky a v závislosti na klimatických podmínkách pokračují navazující práce,“ uvádí investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důležitým faktem je, že severní obchvat Opavy by měl být komplet hotov do konce tohoto roku 2023.

Dále poběží také další velká investiční akce v okrese, a sice revitalizace Hlučínského jezera, kterou platí Ministerstvo financí ČR. Jde o první etapu, přičemž se na ní pracuje už asi dva a půl roku. V minulých týdnech pokračovaly v okolí štěrkovny výsadby stromů a keřů.

„Před soutokem koryta bezpečnostního přelivu a potoka Vařešinky je prováděn výškový stupeň, jehož hlavní funkcí je stabilizace tvaru koryta a snížení vzdouvání vody do koryta bezpečnostního přelivu. Dále pokračují práce i na úpravě koryta Vařešinky v úseku říčního kilometru 1,51 až 1,80. Zde jsou prováděny paty břehů, které jsou opatřeny patkou z lomového kamene pro zajištění stability břehů a pro vytyčení koridoru přirozeného vývoje kynety. Další práce probíhají také na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu v Jilešovicích,“ shrnul dosud poslední informace ze stavby Petr Vojtíšek ze společnosti Gardenline, která revitalizaci provádí. První etapa sanace a rekultivace jezera má být hotova do konce června 2023.

Breda

Již v minulém roce byly zahájeny první stavební práce na záchranu zchátralého bývalého obchodního domu Breda v Opavě, který koupilo město. A rušno tady má podle plánů radnice být i letos. „Budou se měnit okna, opraví se fasáda, zajistí se vnitřní staveništní výtah, který bude sloužit pro další práce. Dále se vybuduje nová vodovodní přípojka a celý objekt se vyklidí,“ přibližuje mluvčí města Roman Konečný s tím, že vše je konzultováno s památkáři, protože Breda je kulturní památkou.

Po letech by se měla slezská metropole dočkat i nového zimního stadionu. Respektive rekonstrukce toho stávajícího, který už je dávno za zenitem. Magistrát počítá s tím, že s opravami by se mělo začít v dubnu 2023. Ruku v roce s rekonstrukcí starého zimáku jde i budování náhradní ledové plochy. Ta vyroste v Městských sadech u fotbalového stadionu a po dobu asi dvou let, kdy bude zavřený zimák, bude využívána hokejovým klubem. „Následně se uvažuje o jejím využití pro bruslení školáků, klubů a veřejnosti. Samotná výstavba začne na konci února,“ upřesňuje Roman Konečný.

Zbrusu novou podobu pak v tomto roce definitivně dostane i dosud ostudné nádraží Opava západ. Správa železnic jej opravuje dva roky a vrací mu podobu, jakou nejen Opavané znají třeba z historických pohlednic. Do práce se pak pustí i samotné město, které bude revitalizovat prostor před nádražím. Mají se opravit chodníky, veřejné osvětlení, příjezdová cesta a místa k parkování. „Na jaře bychom se chtěli pustit do samotné realizace tak, aby nejpozději do konce tohoto roku bylo vše hotové,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil.