Cenu pod záštitou amerického velvyslanectví každoročně vyhlašuje Nadace Via Praha ve spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation.

Nepomáhám, abych byl oceněn

Komise složená z představitelů předních českých médií udělila Tůmovi, který je spolumajitelem opavské firmy Ferram, první místo. „Nepomáhám proto, abych za to byl oceněný. V mé i v manželčině rodině bývalo zvykem nenechat na holičkách toho, kdo potřebuje pomoc. Rodiče nás k tomu vedli a my jsme v tomto duchu vychovávali zase našeho syna,“ říká oceněný laureát, který stál před několika lety v Opavě u zrodu filantropicky zaměřeného Rotary klubu.

Pomáhá nejenom finančně, ale i vlastním přičiněním. Spoluzaložil například dětský tábor Campanula a jeho provozu i zařízení věnoval od roku 1977 své peníze i čas. Srubovou základnu, která byla několikrát zničena, s přáteli pokaždé vlastnoručně opravoval. Finančně podpořil projekt Kaple Cesty česko-německého porozumění a přes uznávanou keramičku Janu Chráskovou zajistil její výzdobu.

Pro Slezské divadlo zaplatil u téže autorky výrobu keramické plastiky Opavské Thálie na deset let.

Někdy stačí i poděkovat

Na přírodní katastrofu v Japonsku reagoval zorganizováním benefičního koncertu ve slavkovském kostele sv. Anny, do kterého zapojil opavský i ostravský Rotary klub. Výtěžek s klubovými příspěvky doplnil o značnou vlastní částku a celková suma putovala přes japonský Rotary klub na pomoc patnáctiletým studentům, kteří při zemětřesení přišli o rodiče.

Spoluinicioval celostátní soutěž Začarovaná písnička, což je pěvecká soutěž pro zdravotně postiženou mládež, kterou už tři roky pořádá opavský Rotary klub. Tůma je přesvědčen, že lidem není třeba za všechno jen platit, někdy jim stačí i poděkovat. To ho přivedlo k založení ceny Díky – srdce na dlani, udělované za nezištnou podporu vzdělávacích i volnočasových aktivit mládeže.

Srdeční záležitost: škola

„,Mojí srdeční záležitostí je opavská střední technická škola, která mě odchovala a ve které jsem působil i jako pedagog,“ vyznává se Tůma. Finančně jí pomáhá od roku 1997, kdy školu na Kolofíkově nábřeží ničivě zasáhla povodeň.

Výsledky Ceny Via Bona za filantropii budou vyhlášeny dnes v Praze na slavnostním večeru přímo v rezidenci amerického velvyslance J. E. Normana L. Eisena.

Co je Nadace Via?
Nadace Via je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Od roku 1997 podpořila částkou 240 milionů korun celkem 2 900 obecně prospěšných projektů. Neziskové organizace podporuje nejen formou grantů, ale též širokou nabídkou vzdělávání, konzultací a koučinku.

Dlouhodobě tím vytváří podmínky pro rozvoj neziskového sektoru v Česku. Nominace na cenu Via Bona se týká firemních nebo individuálních dárců, kteří pomáhají svému okolí nejen finančními dary. Návrhy na udělení podávají neziskové organizace a cena představuje vysoce prestižní ocenění za pomoc zajímavým a potřebným dobročinným projektům.

Opavan Břetislav Tůma získal první místo v kategorii Ceny pro individuálního dárce za dlouhodobou a promyšlenou filantropickou činnost.