Jak zmiňují, všechna informovanost vůči obyvatelům začala až ve chvíli, kdy byl na obecní úředníky vyvinut nátlak, nebo když se o celou situaci začala zajímat naše redakce. „O netradičním přístupu k tak závažnému kroku, jako je výstavba větrných elektráren, svědčí i to, že potenciální investor měl sjednány dohody s majiteli pozemků nutných pro výstavbu větrných elektráren daleko dříve, než se občané Březové měli možnost se záměrem výstavby větrného parku vůbec seznámit,“ objasňují situaci zástupci nespokojených obyvatel Pavel Schneider, Aleš Rucki a Martina Dubová.

Jak uvedli, anketa mezi obyvateli se sice uskutečnila, ale dost zajímavým způsobem. V obálce s anketním lístkem mohli totiž lidé najít list papíru, který podle nich jednostranně nabádal k tomu, aby lidé s výstavbou větrných elektráren souhlasili. Březovští si tak mohli přečíst například toto: „Žádáme Vás, abyste velice rozvážně zaškrtli své rozhodnutí, zda postavit na našem území větrné elektrárny. Vaše jednoznačné NE by znamenalo zastavení veškerých přípravných prací a obec by měla úplně uzavřenou cestu k případným finančním prostředkům,“ informuje k anketě přiložený list papíru.