Jeden z nejkošatějších stromů ve městě má totiž velké zdravotní problémy, je napaden dřevokaznou houbou vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus) a podle některých odborníků se stává nebezpečným pro své okolí.

Už před časem se u něj sešli profesionální odborníci a zástupci odborné veřejnosti a diskutovali o jeho dalším osudu. Nakonec se rozešli s tím, že strom bude podroben právě tahové zkoušce, která určí, zda je jeho kořenový systém a kmen schopen odolat možným náporům větru.

Zkouška má dvě etapy – první spočívá v mechanickém zatěžování stromu a současném počítačovém měření těchto vlivů na něj, druhá pak proběhne v laboratoři, kde získané výsledky analyzují.

Podle majitele brněnské společnosti Safe Trees Jaroslava Kolaříka, která testy prováděla, budou výsledky známy přibližně za čtrnáct dní.