„Měly by zde vzniknout prostory pro výuku i samostudium, ubytovací kapacity pro studenty i pedagogy, zóny pro volnočasové aktivity - sport i odpočinek, ale také například obchůdky či kavárna,“ uvedla Šindlerová.

Komplex by měl být podle ní místem, které bude přirozeně propojeno s přilehlou obytnou zónou, místem, kam budou rádi chodit i ti, kteří nebudou jeho obyvateli. „Na tomto projektu úzce spolupracuji s vysokoškolským pedagogem Daliborem Frončkem, který má mnohaleté zkušenosti s podobnými vzdělávacími institucemi v zahraničí i se zakládáním vysoké školy u nás,“ doplnila Šindlerová.

Klíčovou ideou je podle ní založit školu, která zatím není v nabídce českého vysokého školství. Projekt nese pracovní název Opava College. „Jako vzor si bereme American Liberal Arts College (ALAC), které fungují v USA a jsou zaměřeny na interdisciplinární studium. Hlavním pilířem by měl být bakalářský program, studijní obor Globální komunikační a informační studia,“ uzavřela Irena Šindlerová.