K zemi zde šly některé dřeviny. Taková činnost je dnes velmi bedlivě sledována a pozornost vzbudila také u obyvatel města.

„Kácení jsme zajistili pro ozdravění a zlepšení vzhledu celého parku. Bylo konzultováno s památkovým úřadem, který k němu vydal stanovisko,“ říká pracovnice odboru výstavby územního plánování a životního prostředí městského úřadu Markéta Dobešová.

Z parku zmizelo deset poškozených a převážně malolistých lip, které nahradí lípy malokorunné a sakury. Pro hezčí vzhled se město snaží získat z ministerstva pro místní rozvoj také dotace na zateplení a výměnu oken bytových domů na náměstí Republiky i na ulicích Generála Svobody a Křivé.

Projektovou dokumentaci na řešení fasád bytových domů zpracoval opavský Atelier GHM.