Plasty do žlutého pytle, papír do modrého. Tento zvyk je v Budišově nad Budišovkou nyní více zažitý. Už dva roky zde platí nový systém třídění odpadu. Díky němu místní obyvatelé vytřídili o téměř sto tun odpadu více než před čtyřmi lety.

Jejich snaha nevyjde naprázdno za každý pytel separovaného odpadu mají slevu na poplatku za svoz, který normálně činí šest set korun.

Nyní město sumarizuje, k jakému posunu došlo od roku 2010. „Od roku 2010 do 2014 navýšilo město Budišov nad Budišovkou množství celkového vyseparovaného odpadu o 130%," uvedl místostarosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Jen pro představu průměrná výtěžnost separovaného odpadu v Moravskoslezském kraji podle EKO KOMU činí 37,8 kilogramů za osobu na rok. V Budišově to je za loňský rok 42,12 kilogramů za osobu na rok. Není divu. Zatímco v roce 2010 bylo celkem vyseparováno 37,510 tun odpadu, v roce 2014 to bylo 135,360 tun.

Jak bylo již zmíněno, profituje na tom město, životní prostředí i občané. Zatímco město soukromým firmám v roce 2012 prodalo vyseparovaný odpad v hodnotě 27 902 korun, v roce 2014 už to bylo 76 558 korun. I odměny EKO KOMU se zvýšily na částku 389 732 korun za rok, což je o 205 244 korun více než v roce 2010.

Mnout ruce si může celkem 48 občanů Budišova, kteří jsou od šestisetkorunového ročního poplatku osvobozeni úplně. Do projektu se jich zapojilo celkem 618, ale ti co nedosáhli na úplné osvobození, mají za poctivé třídění výrazné slevy.

„Systém se doposud osvědčil. Samozřejmě nic není dokonalé, stále vychytáváme mouchy. Čísla jasně ukazují, že množství separovaného odpadu každoročně stoupá. Samozřejmě nás těší, že se do systému zapojilo mnoho domácností. Svoz bioodpadu také funguje. Naším cílem nyní bude snížit množství směsného komunálního odpadu a s tím spojené náklady," uzavírá Patrik Schramm.

Jak systém čárových kódů funguje?

• Občan, který se rozhodne třídit, se zaeviduje na Měst ském úřadě, kde jsou mu vydány nalepovací čárové kódy na plasty a papír, k tomu obdrží žluté a modré pytle.
• Za každý odevzdaný pytel plastu je občanovi odečteno 10 Kč a za každé kilo papíru 2 Kč z poplatku za provoz systému sběru a třídění KO.
• Celkem se v roce 2013 odevzdalo 7 545 pytlů plastu (= 15,16 tun) a 2 326 pytlů s papírem (= 22,61 tun)

V Hradci jsou na třídění machřiCo se třídění odpadu týče, je Hradec nad Moravicí bílou vránou na Opavsku. Jako svědci mohou sloužit keramické popelnice, které zámecké město za poctivé třídění dostalo.

„Občané města zaujali ke svému životnímu prostředí a ke třídění odpadu velice aktivní a zodpovědný přístup. Díky tomu naše město v loňském roce již potřetí za sebou obhájilo ve své kategorii první místo v soutěži měst a obcí v množství vytříděného odpadu O keramickou popelnici," uvedla za Hradec nad Moravicí Jitka Celtová.

Z tohoto důvodu se již několik let poplatek za svoz odpadu nemění a je stále ve výši čtyři sta korun. „Od letošního roku jsou nově od poplatku osvobozeny děti do věku dvou let," doplnila Jitka Celtová.

Přidá se i Opava?

Úspěch budišovských kolegů neušel ani opavské radnici, která jejich systém třídění už delší dobu zpovzdáli sleduje. Nyní slezská metropole koketuje s myšlenkou, že by se Budišovem nechala inspirovat.

„Myšlenka, že bychom zavedli stejný systém třídění pomocí čárových kódů, již zazněla. Je to ovšem běh na delší trať. V tuto chvíli zjišťujeme všechny potřebné informace a shromažďujeme zkušenosti z ostatních měst, kde je tento systém již zaveden," uvedla tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.