„Jsou také dokončeny restauratorské práce na barokní soše Panny Marie, která stojí v parčíku před kostelem. Obě tyto akce jsou v hodnotě asi jednoho milionu korun.

Před dokončením je rovněž generální oprava schodiště ke kostelu včetně restaurování kříže a sochy Panny Marie u vstupu do kostela,“ podotkl starosta František Vrchovecký s tím, že v tomto případě je spoluinvestorem město společně s farním úřadem.

Starosta pak nezapomněl zmínit probíhající rekonstrukci památkově chráněné hřbitovní kaple a vstupní brány ke kostelu ve Starých Oldřůvkách. „Tyto akce jsou finančně zajišťovány jednak městem, ale také dotacemi z ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje.

V příštím týdnu bude zahájena rekonstrukce chodníků a bezpečnostních prvků na komunikaci ulice Partyzánské v hodnotě dvou milionů korun, na kterou jsme získali dotaci z kraje,“ dodal starosta.