To by se ale do budoucna mělo změnit. I poslední rok jejich docházky by měl být zpoplatněn.

Co tomuto kroku říkají ředitelky mateřských škol? Jsou pro, nebo proti této změně? Jak uvedla vedoucí učitelka Mateřské školy v Kobeřicích Alena Krautwurstová, školkovné u předškoláků by mělo být zavedeno až od příštího školního roku, tedy 2009/2010. Kdyby to však bylo na ní, zavedla by jej už od tohoto roku.

Jak zmínila, rodiče o tom byli informováni na schůzce, dále mají toto oznámení k dispozici na centrální nástěnce. „O platbě dětí posledního ročníku předškolního vzdělávání jsem rovněž podala sdělení na schůzce jako předběžnou informaci. Ohlasy nebyly,“ řekla redakci Alena Krautwurstová.

Také ředitelka Mateřské školy Vaníčkova v Opavě Hana Frýbová je pro zpoplatnění posledního roku v mateřské škole. „Zatím to není uzákoněno, jedná se o tom,“ uvedla se slovy, že by byla pro, aby se za poslední rok platilo.

„Nevidím důvod, proč by tyto děti neměly platit. Věnujeme se jim stejně jako ostatním dětem,“ podotkla s tím, že předškolní děti by měly platit například i z důvodu, že odebírají nejvíce výtvarného materiálu.

„Každá školka si určuje školkovné sama a to podle neinvestičních nákladů za uplynulý kalendářní rok. Vypočítává se to k novému školnímu roku, podle vyhlášky o mateřských školách,“ vysvětlila Hana Frýbová a dodala, že stejně jako loni i letos budou rodiče předškoláků platit v této školce 356 korun měsíčně.

Ředitelka opavské mateřské školy Korálek Hana Voráčková se s myšlenkou úplaty za vzdělání příliš neztotožňuje. „Nevím, je to těžké posoudit. Je pravda, že předškolní děti mají největší spotřebu a jsou tady prakticky denně,“ vysvětlila Hana Voráčková.

Jedním dechem však dodala: „Pokud mají sociálně slabší rodiny problém se stravným, které činí v současné době šest set korun, dovedu si představit, že by úplata za vzdělání mohla být nad jejich možnosti. Zvláště v případě, že do mateřské školy dochází dvě a více dětí z jedné rodiny.“ Jak dále zmínila, platba v této mateřské škole bude od 1. 9. 2008 činit pět set korun.

I přesto se může stát, že si ji někteří rodiče nebudou moci dovolit a děti do školky dávat nebudou. „Mají sice možnost požádat o osvobození od úplaty v případě, že pobírají sociální příplatek, stává se však, že jim není přiznán, protože jejich příjmy přesáhnou o pár korun limit, kdy by jej pobírat mohli,“ doplnila ředitelka.

(mn)

Školky za peníze? Pouze, když to dětem něco přinese

Platí se u doktorů a možná přibude i poslední rok mateřské školky. Přestože se většina dotázaných Opavanů postavila proti zavedení poplatků, v jednom bodu se shodla. Pokud peníze zkvalitní služby dětem a jejich rodičům, jsou ochotni nějakou korunou přispět.

„Myslím si, že to není správné. Musíme platit u doktorů a ještě ve školce,“ řekla pětadvacetiletá Hana Murová ze Slavkova. Se zavedením poplatků nesouhlasí ani osmadvacetiletý vedoucí expedice Martin, který si nepřál být jmenován. Tento názor se u dotazovaných objevoval poměrně často.

„Podnikatelům je to jedno, ti dítěti školku zaplatí, ale co ti ostatní,“ rozohnil se šedesátiletý důchodce Václav Mička. Dotkl se rovněž skutečnosti, že se dříve za mateřské školky jednoduše neplatilo.

Proti tomuto názoru by se však postavila třicetiletá maminka Veronika Beneš z Mnichova. „V Německu platíme všechny roky mateřské školky,“ řekla a pokračovala: „Poplatky se odvíjí podle výše příjmů rodičů. Když někdo vydělá mnoho peněz, platí plnou částku. Čím menší je potom hranice příjmů, tím více je dotován ze strany státu.“ Dále se u našich sousedů platí například měsíční poplatek za hračky, který činí pět euro.

„Myslím si, že systém podle výdělků není špatný. Sociálně slabší rodiny by však mohly být poplatků zproštěny,“ uvedla na závěr. I když byla většina oslovených proti poplatkům za poslední rok mateřské školy, v jednom se nicméně shodli: „Kdybych měla s poplatky souhlasit, tak pouze tehdy, když to dětem a rodičům něco přinese,“ řekla za všechny například sedmadvacetiletá maminka z Opavy.

(kat)