V Moravskoslezském kraji může vzniknout dalších více než tisíc mít ve školkách a více než pět tisíc ve školách.

Zmíněný průzkum provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přelomu března a dubna a zjišťovaly se v něm kapacity v mateřských a základních školách zapsaných v rejstříku. Mělo se také ukázat, kolik dětí z Ukrajiny už školy přijaly, kolik ještě mají volných míst, ale také možnosti škol kapacitu k září 2022 navýšit.

Nejisté léto na Ukrajině

„V Moravskoslezském kraji podle tohoto šetření může vzniknout ještě dalších 1063 míst v mateřských a 5322 v základních školách. Zda jsou tyto předpoklady reálné, záleží na jednotlivých organizacích, zda se jim podaří nová místa skutečně vytvořit. Zda budou volné kapacity na začátku příštího školního roku pro ukrajinské děti dostačující, je těžké odhadovat. Nemáme tušení, jak bude situace na Ukrajině přes léto pokračovat, kolik lidí zůstane v našem kraji, kolik bude potřeba ve školách a školkách míst. Věřím ale, že se nám podaří najít způsob, aby se do vzdělávání mohly zapojit všechny děti, které to budou potřebovat,“ řekl Deníku náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Uprchlíci z Ukrajiny 18. března 2022 v Bohumíně.
Uprchli před válkou na Ukrajině. Teď jim hrozí vykořisťování, i v Česku

Informace, jestli se budou na základních nebo mateřských školách napříč krajem zřizovat speciální třídy jen pro ukrajinské děti a kolik jich případně bude, nemá krajský úřad k dispozici. Ale jedna taková ukrajinská třída mateřské školy už od začátku května funguje třeba v Havířově, přičemž se uvažuje o další.

V obcích Moravskoslezského kraje bylo k 11. květnu evidováno 1238 dětí od tří do šesti let, 4407 dětí ve věku od šesti do patnácti a 1340 mladých lidí od patnácti do osmnácti let. Jak již bylo zmíněno, tak ukrajinské děti se budou zapisovat později. Mimořádné druhé kolo zápisů pro děti běženců čeká školy od 1. června do 15. července.

Zápisy nejen pro prvňáky

Avšak například na Základní škole Otická v Opavě je už téměř jasné, že žádné ukrajinské dítě tady do první třídy asi nenastoupí. Nemají totiž místo.

„Klíčové při zápisech ukrajinských dětí bude, aby nedošlo k omezení kapacity českých dětí. Nejdřív se zapíší všechny české děti a na zbylá místa mohou být přijata ta ukrajinská. Pokud správně chápu, je třeba si uvědomit, že když se dítě přesunuje z české školy na českou, jedná se o žádost o přestup. Když ale přichází se zahraničí, je to vždy zápis do školy. Týká se to tedy nejen prvňáčků, ale všech, kteří k nám přicházejí. Dokonce i chápu logiku věci, proč je to od 1. června, protože do 31. května běží ukrajinský školní rok. Spousta ukrajinských dětí má online výuku, což mi potvrdili jejich rodiče. Někteří už tady jsou delší dobu, měli třeba práci a potřebovali, aby děti chodily k nám do školy. V tom momentě jsme je přijali a jsou tady. Jenže já mohu přijmou děti tam, kde mám volno a nesmím překročit kapacitu školy, která činí 560. K dnešnímu dni počítáme na příští školní rok s 542 dětmi, jsme velmi blízko stropu. Když se začínalo zapisovat do prvních tříd, slíbili jsme otevření dvou tříd po pětadvaceti dětech, dohromady tedy padesát. A po zápisu máme přesně padesát prvňáčků. Kdyby tady tedy přišel rodič se zápisem do první třídy pro ukrajinské dítě, místo pro něj bohužel nemám,“ konstatuje ředitel Základní školy Otická Arnošt Žídek.

Oleg truchlí u hrobu své matky zabité ve městě Buča během ruské okupace města
Ukrajinec měl přežít popravu. I přes svázané ruce se dokázal dostat z hrobu

Na škole se aktuálně vzdělává dvanáct ukrajinských dětí, škola je postupně přijala od 15. března až do 2. května. Opavský magistrát stanovil jednotný termín pro všechny školy v Opavě k zápisu ukrajinských dětí na 16. června. Rodiče by měli v tento den přijít do škol a zjistit, zda je nebo není v daném zařízení pro jejich ratolesti místo. „Přijdou a pokusí se zapsat děti do školy. Zjistí se, ve kterém ročníku je kolik volných míst. Pokud přijde třeba třeťáček a já místo ve třídě mít budu, tak ho vezmu. V mém případě tedy do toho stropu 560. Kdyby k nám ale přišel prvňáček, budeme mu muset říci, ať zkusí jinou školu. Podle mých informací ale na ostatních opavských školách místo je,“ dodává Arnošt Žídek.