Pokud pořádáte tradiční a ojedinělou akci, která bude přístupná veřejnosti, můžete si zkusit požádat opavský magistrát o udělení výjimky z nočního klidu. Pakliže tedy nechcete zábavu ukončit úderem dvaadvacáté hodiny.

Vyhláška, obsahující soupis kulturních a dalších společenských akcí, probíhajících v době oficiálního nočního klidu, začala v Opavě platit v březnu 2017. Při bližším prozkoumání se v ní nyní skutečně nachází více než sedmdesátka různých oslav či setkání, konaných ve městě i jeho částech.

Některé mohou trvat až do půlnoci, další do jedné, druhé nebo maximálně třetí hodiny ráno. Na úřední desce pak musí být každá vyvěšena minimálně pět dní před uskutečněním.

Organizátoři mohou o udělení výjimky z nočního klidu požádat do konce ledna. Většinou se vyhláška nebo její novelizace schvaluje na dubnovém nebo březnovém zastupitelstvu, letos to kvůli koronaviru bylo až v červnu.

„V letošním roce jsme obdrželi čtyři žádosti, kdy organizátoři chtěli akce protáhnout z půlnoci do druhé hodiny. Těmto žádostem nebylo vyhověno. Jednalo se k lokalitu v Kylešovicích, kde jsou akce poměrně často. Dále jsme obdrželi šest žádostí o zařazení nových akcí, z toho bylo vyhověno třem. Navíc byla Silesia Bike Marathonu schválena opodstatněná změna termínu a přímo na zastupitelstvu byl zařazen Den Romů,“ sdělila vedoucí Odboru kancelář primátora Jana Foltysová, která žádosti zpracovává.

Jak dále uvedla, jejich počet každoročně klesá. A to proto, že zavedené a tradiční akce už nemusí o výjimku opakovaně žádat, protože již jsou součástí vyhlášky.

„Pro srovnání v roce 2019 přišlo sedmnáct žádostí, vyhověno bylo devíti. Tam, kde máme pochyby, zda se akce ještě konají, kontaktujeme pořadatele. Loni takto byly z vyhlášky vyjmuty čtyři akce,“ pokračuje.

A lidé zkoušejí štěstí na magistrátu i v případě jiných veselic. Nahlásí třeba konání svatby, firemního večírku nebo oslavy narozenin. V takovém případě ale opravdu nepochodí.

„Ano, stává se to, řešíme deset až dvacet požadavků ročně, většinou v průběhu léta. Vysvětlíme, že není možné na tyto akce nebo na ty konané ve vnitřních prostorách výjimku požadovat,“ dodává Jana Foltysová.

Ne všichni jsou však zkrácenému nočnímu klidu nakloněni. A tak si na hluk stěžují. Loni evidoval Odbor kontroly sedm stížností – čtyři na FreiPlatz, dvě na Opavské léto zábavy a ušetřen nezůstal v jednom případě ani Malohoštický odpust. Pokud ale nevrlý člověk ohlásí, že nemůže spát v době, kdy akce běží ve lhůtě stanovené vyhláškou, má smůlu.

„V takovém případě není možné občany za rušení nočního klidu postihovat. Pokud se akce konala přes povolenou dobu a občan si na ni stěžuje na lince 156, tak Odbor kontroly provede šetření. Prokáže-li se, že tomu tak bylo, hrozí organizátorovi zkrácení povolené doby konání po dvaadvacáté hodině, ale také úplné vyřazení ze schválených akcí,“ přibližuje závěrem Anna Sotolářová z tiskového oddělení magistrátu.