Ten by měl být podle některých odborníků pokácen z důvodu napadení dřevokaznou houbou vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus), která napadá kořenový systém stromu a způsobuje rozklad dřevní hmoty.

Před časem se přímo u jeho kmenu sešli zástupci odboru životního prostředí opavského magistrátu se zástupci některých veřejně činných organizací a dalšími odborníky a snažili se najít řešení pro tento patrně nejmohutnější buk v Opavě.

Schůzka nakonec skončila rozhodnutím, že strom bude podroben tzv. tahové zkoušce. „Tahová zkouška u buku proběhne ve čtvrtek 21. ledna.

Přesná hodina bude známa nejdříve týden před tímto termínem, proto v případě zájmu je možné se o přesné hodině konání tahové zkoušky informovat na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy na telefonních číslech: 553 756 876, 553 756 881, 553 756 871 a 553 756 870,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.