Novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech má za sebou první čtení v Poslanecké sněmovně. Nyní ji projednávají výbory. Projde-li dalšími dvěma čteními, Senátem České republiky a získá-li podpis prezidenta, zásadně změní charakter trvalého pobytu.

Jeho adresa se pak bude muset shodovat s místem, kde lidé skutečně bydlí. Změna by se tak týkala i lidí, kteří jako místo trvalého bydliště uvádějí ohlašovnu městského úřadu.

Budovu opavské ohlašovny jako místo trvalého pobytu v červnu uvádělo téměř tisíc sedm set padesát lidí. V červnu loňského roku to bylo zhruba o dvě stě lidí méně. V prosinci roku 2010 pouhých devět set třicet osm občanů.

Mít trvalý pobyt na ohlašovně může těmto lidem podle Renáty Bartošové z opavského magistrátu působit potíže. Nemusí se totiž dozvědět o případném správním řízení. „Správní řád nám umožňuje náhradní doručení například formou zveřejnění na úřední desce," uvedla Bartošová.

Odlišná situace může nastat například při vedení přestupkových a dalších řízení, stanovuje-li povinnost doručení zvláštní zákon.

Trvalý pobyt občanů na sídle ohlašovny působí nemalé problémy také úředníkům samotným. „Znemožňuje nám výběr místních poplatků, nedoplatků, pokut a podobně. Z velké části jej zneužívají občané, kteří z různých důvodů sami nestojí o to, aby byli zastiženi," dodala Bartošová.

Kravařské úředníky tíží vyvěšování výzev k vyzvednutí doporučených zásilek. „Podstatně komplikuje administrativu. Doufáme, že zákon legislativním procesem projde bez zásadních změn," uvedl tajemník města Pavel Novotný.

Občas nějaký doporučený dopis dojde každému ze sta šedesáti čtyř lidí, kteří měli ke konci července trvalý pobyt nahlášený na budovu městského úřadu. Před pěti lety to bylo přesně o devadesát lidí méně. Od ledna letošního roku si však z budovy městského úřadu trvalý pobyt odhlásilo patnáct lidí.

Mírný pokles přihlášených lidí zaznamenali letos v lednu také na hlučínském úřadě. „Na počátku roku jsme evidovali pět set dvacet jedna osob, které měly hlášený trvalý pobyt na úřadě. Ke konci července číslo opět kleslo, a sice o osmadvacet lidí," uvedla mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Do loňského roku počty lidí přihlášených k trvalému pobytu rostly. Nejvíce lidí ubytovával hlučínský úřad loni v lednu. Svou trvalou adresu zde našlo pět set čtyřicet pět osob. Nejméně osob přihlášených na úřadě naopak Hlučín zaznamenal před čtyřmi lety. To jich bylo pouze tři sta šedesát pět.

Ve Vítkově počty osob přihlášených k trvalému pobytu na úřadě stoupají v poslední době jen mírně. K poslednímu červnovému dni loňského roku bylo na úřadě evidováno dvě stě dvacet jedna osob. O půl roku později k těmto přibyli jen tři lidé. Na konci letošního června je číslo opět vyšší jen o něco. Na vítkovském úřadě je nyní k trvalému pobytu přihlášených dvě stě třicet osob.

Lada Poštulková, Barbora Halbová