Jejím cílem je podle předsedy výboru základní organizace při Městském dopravním podniku Opava (MDPO) Miroslava Vaňka mimo jiné to, aby vláda přehodnotila a změnila svou reformu veřejných financí.

„Aby zastavila připravované změny v oblasti zdravotnictví, zejména přeměnu univerzitních nemocnic, dalších zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven na obchodní společnosti za účelem jejich privatizace,“ vyjmenovává Miroslav Vaněk.

Dále uvedl, že také chtějí, aby vláda přijala pozměňovací návrhy Českomoravské konfederace odborových svazů k novele zákona o důchodovém pojištění, zvýšila platy ve školství a zdravotnictví a dalších oblastech veřejné správy a nezhoršila pracovněprávní ochranu zaměstnanců garantovanou zákoníkem práce.

A co si o celé stávce myslí ředitel MDPO Hynek Woitek? „Na stávku mám jiný názor než odborová organizace. Jak se uvádí v jejich prohlášení, stávka není namířena proti zaměstnavatelům, ale proti způsobu, jakým vládnoucí garnitura prosazuje svoje reformy, které negativně dopadají na každého z nás,“ popisuje Hynek Woitek.

„Nevím, zda si ti, kteří půjdou stávkovat, uvědomují, že sice nestávkují proti zaměstnavateli, nicméně zaměstnavatel bude ten, který bude touto stávkou poškozen,“ pokračuje.

Podle něj stávka bezprostředně poškodí cestující, kteří oprávněně budou vinit městský dopravní podnik a ne řidiče. „Nejenom, že vznikne jistá finanční ztráta, ale poškodí se tím dobré jméno městského dopravního podniku a pohled na naši akciovou společnost jak ze strany cestujících, tak majitele, což může mít následky i do budoucna,“ vysvětluje s tím, že je přesvědčen, že ne všichni se stávkou souhlasí.

„Většina si je vědoma, že můžou vyjádřit podporu nějakým názorům i jiným způsobem, než si brát jako rukojmí firmu a cestující. Dovolte mi jednu řečnickou otázku - kdo bude mít ze stávky prospěch? Určitě ne naše akciová společnost, určitě ne cestující, určitě ne stávkující. Tak potom proč?,“ zdůrazňuje Woitek.

Na dotaz, do jaké míry stávka naruší provoz MHD, pak odpověděl: „I v době stávky je nutné zajistit dopravu v našem městě a přilehlých obcích. Budeme se snažit, aby nedošlo k dopravnímu kolapsu a s tím souvisejícímu vzniku škod nejen na straně městského dopravního podniku, ale rovněž u dalších zaměstnavatelů vykonávajících svou činnost na území ODIS.“

Naskýtá se také otázka, jak velké ztráty stávka městskému dopravnímu podniku přinese. Podle Woitka se nebude jednat pouze o přímou finanční ztrátu za jednu hodinu: „Větší ztrátu osobně vidím v následcích, které by případná stávka mohla přinést následně.“

(mn, ver)