Vojáci sem přišli darovat krev. „Muži v uniformách ostatní dárce trošičku překvapili. S ostatními čekajícími je ale spojovala chuť nezištně pomoci. Mezi vojáky bylo sedm zkušených dárců a osm prvodárců,“ komentoval primář zmíněného oddělení Lukáš Stejskal.

Pomoci z vojenských řad si cení také ředitel nemocnice Ladislav Václavec. Dárci se podle něj přímo podílí na záchraně života pacientů z regionu: „I přes rychlý pokrok vědy a medicíny zůstává lidská krev stále nenahraditelnou tekutinou. Právě díky dárcům krve a krevních složek, kteří přichází do transfuzního centra naší nemocnice, můžeme provádět plánované i akutní operace velkého rozsahu, kdy u pacientů dochází k velkým krevním ztrátám a je nutno krev doplnit.“