Nevšední opatření souvisí s konferencí OSN o změnách klimatu, která se uskuteční od 11. do 22. listopadu ve Varšavě. K návratu ke hraničním kontrolám bude v této souvislosti docházet ale už od 8. až do 23. listopadu. Vše se realizuje na základě nařízení polského ministra vnitra Bartlomieje Sienkiewicze. Kontroly budou zavedeny dohromady na 123 hraničních přechodech s Polskem.

Ačkoli jsme my, Polsko, Německo, Slovensko a Litva součástí tzv. schengenského prostoru, kdy je pohyb mezi danými státy zcela volný, nyní budou mít dočasně „celníci" možnost odmítnout vstup do Polska každému člověku, který by mohl být mimo jiné podezřelý z toho, že může narušovat klid a pořádek nebo jinak narušovat bezpečnost.

„Kontroly budou realizovány na polském území ze strany polských bezpečnostních sborů. Celní správa České republiky se může na dožádání polské celní správy v rámci přeshraniční spolupráce, těchto kontrol zúčastnit," uvedla pro naši redakci tisková mluvčí oddělení Generálního ředitelství cel Celní správy ČR Martina Kaňková.

A co to bude znamenat pro obyčejného člověka, který by se rozhodl v daném období překročit česko-polské hranice? Dobrá zpráva je, že pas potřebovat nebudeme. „K prokázání totožnosti při vstupu či výstupu bude i nadále stačit občanský průkaz konference na již dané podmínky nemá vliv," potvrzuje na závěr Martina Kaňková.