Příští rok v únoru převezmou cenu dva žáci v kategorii do patnácti a do dvaceti let.

„Návrh na ocenění mohou podat soukromé osoby, města a obce, školy všech stupňů a zaměření, organizace, spolky nebo církve," informuje vítkovský starosta Pavel Smolka s tím, že o dalších oceněních rozhodne rada města.

Putovní cenu za uplynulých jednadvacet let převzalo už 37 mladých žáků, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání. Momentálně drží cenu žák Masarykovy základní školy a Mateřské školy v Melči Adam Straka, spolu s Vítem Mužíkem.

Cena se uděluje u příležitosti výročí upálení Jana Zajíce na slavnostním koncertu. Koncerty mívají tradičně vysokou kulturní a hudební úroveň. Za mnohé účinkující se dají jmenovat Jaroslav Svěcený, Eva Dřízgová-Jirušová, Pavel Šporcl či světoznámý český chlapecký sbor Boni Pueri.

„Bylo by asi zbytečné hovořit o tom, že udílení Ceny Jana Zajíce není jen městkou záležitostí. Již dávno překročila tato akce hranice našeho města. Svědčí o tom pravidelná účast představitelů okolních obcí a měst, vrcholných představitelů Moravskoslezského kraje, představitelů ministerstva školství a zástupců jiných významných institucí.

V roce 1999 jsme měli tu čest přivítat na udílení ceny tehdejší předsedkyni senátu paní Libuši Benešovou, která přijela v doprovodu dvou ministrů. Ministra kultury Pavla Dostála a ministra zahraničních věcí Jana Kavana," uzavřel Smolka.