Ceny se udělují za hrdinský čin, záchranu lidského života, vítězství v olympiádách a soutěžích, mimořádné studijní výsledky, publikační, uměleckou a charitativní činnost. Stanoveny jsou dvě kategorie, a to pro žáky a studenty z Vítkovska ve věku do 15 a do 20 let věku.

Držitelem Ceny Jana Zajíce v první kategorii se stal žák 6. třídy Masarykovy základní školy a Mateřské školy v Melči Adam Straka. Ten vyniká prakticky ve všech vyučovacích předmětech, jeden ale přece jen hraje prim. Je to tělocvik.

„Svou ctižádostivost, cílevědomost a nezdolnou vůli úročí právě v oblasti sportu. Skvěle se mu daří ve fotbale a florbale a částečně také v lehké atletice. Největších úspěchů však dosahuje v motokrosu, kde sklízí úspěchy nejen v rámci regionálních soutěží, ale také na mezinárodním poli," potvrzují organizátoři akce v oficiálním představování Adama Straky.

Mezi jeho úspěchy patří například v roce 2010 páté a rok poté dokonce první místo na Středoevropském poháru. V roce 2011 získal i první místo na Mezinárodním mistrovství Slovenska a třetí místo Mezinárodním mistrovství ČR. Ze světa si pak přivezl čtvrté místo z Rakouska, druhé místo z italského Recettu a vynikající druhou pozici na závodech Amater Cup v Polsku.

Ve druhé kategorii poté získal ocenění student sexty na vítkovském gymnáziu Vít Mužík. Také u něj platí všeobecné výborné studijní výsledky. Má řadu koníčků, od přírody přes výpočetní techniku, numismatiku, autorské psaní až po filatelii. Ve Vítově případě vévodí jeho zájmům historie.

Předloni například získal významnou cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za celostátní vítězství v Dějepisné olympiádě. Vloni pak v extrémně silné konkurenci obsadil čtvrté místo v oblastním kole Dějepisné soutěže pořádané pro středoškolské studenty Moravskoslezského kraje Slezskou univerzitou, Slezským gymnáziem a Mendelovým gymnáziem v Opavě.

„Leots se už dvakrát umístil společně se svými týmy na prvním místě v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje a Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí," doplňují pořadatelé projektu Ceny Jana Zajíce.