Alespoň to vyplývá z analýzy výsledků strategických hlukových map, které koncem února zveřejnil Ekologický právní servis. Město Opava s výše zmíněným číslem zastává třetí místo v celorepublikovém žebříčku nazývaném Černá desítka. Jedná se o seznam deseti obcí a měst, kde žije nejvíce lidí zasažených nadlimitním hlukem právě v nočních hodinách. Na prvním místě v této desítce je Olomouc s 1919 obyvateli a druhé Znojmo s 1026 obyvateli, jejichž spánek narušuje extrémní hluk.

Opava v analýze Ekologického právní servisu figuruje hned několikrát. Co do počtu obyvatel žijících u nejvíce frekventovaných silnic, kde hluk překračuje hygienické limity, zastává v Moravskoslezském kraji Opava prvenství, a to s počtem 5 529 obyvatel. Po ní následují Havířov a Frýdek-Místek. V rámci Moravskoslezského kraje skončila Opava na třetím místě i v další kategorii. A to co by město nejvíce zasaženo celodenním silničním hlukem z dopravy. Tomuto nadlimitnímu hluku jsou nejvíce vystaveni obyvatelé při silnicích I/11, I/46, I/57. Zasaženo je zde podle analýzy téměř 10% obyvatel Opavy.

Kromě výše uvedené analýzy Ekologického právního servisu existují ještě hlukové mapy. Ty vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Existují ale zatím jen pro aglomerace Praha, Brno a Ostrava a pro hlavní pozemní komunikace, po nichž projede ročně více než šest milionů aut. Jsou vypracovány rovněž pro železniční trati, po kterých ročně projede více než 60 000 vlaků. Zveřejněny jsou na internetu.