„Od občanů dostáváme řadu podnětů, které postupně řešíme. Není však možné akceptovat všechny návrhy, například dávat kontejnery na směsný komunální odpad na místa černých skládek a tím de facto legalizovat nezákonné jednání," vysvětlil vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady z opavského magistrátu Albert Červeň.

Obecně je problém v nastavení kompromisu mezi optimalizací svozu odpadu a nepořádkem, tedy černými skládkami a nutností neustálého úklidu. Zjistit, kdo černou skládku založil nebo kdo se na její existenci podílí, je těžké.

„Není možné pokrýt celé město kamerami a provádět neustálý dohled nade všemi. Důležitá je i odvaha na tyto věci poukázat, nejlépe oslovit přímo pachatele, i když je nám jasné, že ne vždy je to možné. Pokud je totožnost člověka zjištěna, vše se řeší jako přestupek. Vypátrání těchto pachatelů je však problém," doplnil Albert Červeň a dodal, že pokud pachatel znám není, uklízí město tyto skládky pouze na vlastních pozemcích.

Nabízí se otázka, zda by černé skládky nemohl eliminovat větší počet sběrných dvorů.

„Jejich hlavním přínosem je to, že se je občané naučili využívat. To dokazuje fakt, že množství odpadů v nich odložených se zvyšuje. Na snížení černých skládek se toto žádným způsobem neprojevilo. Stále zůstává skupina občanů, pro které je založení černé skládky jaksi pohodlnější," sdělila Marie Vavrečková z Magistrátu města Opavy.

Černou skládkou je i odpad odložený u popelnic

Pod označením černá skládka se mnohým z nás vybaví nepořádek různého charakteru pohozený někde u cesty, v poli nebo na kraji lesa. Málokdo si však uvědomuje, že jako nepovolená skládka je označován také odpad u popelnic, který tam nepatří.

„Jde nejen o skládky na pozemcích ve vlastnictví města, jsou to ale i například ty na kontejnerových stáních, které jsou zjištěny při výsypu nádob na komunální nebo separovaný odpad," poznamenal provozně-technický náměstek Technických služeb (TS) Opava Martin Girášek. Právě TS likvidaci a úklid černých skládek na pozemcích Opavy zajišťují.

Jednou z ulic, kde u popelnic vznikají černé skládky, je i Rolnická v Opavě.Zdroj: DENÍK / Petr Dušek

Jednou z ulic, kde u popelnic vznikají černé skládky, je i Rolnická v Opavě. foto: Deník/Petr Dušek

Elektrospotřebiče, nábytek nebo záchody

U popelnic nacházejí zejména v posledním roce pracovníci opavských TS nejrůznější „úlovky". „Jedná se především o velkoformátové nebo velkoobjemové věci vyřazené z domácnosti jako nábytek, kuchyňské linky, velké elektrospotřebiče, podlahové krytiny, sanitární keramika a další.

Tyto odpady patří pouze na některý ze tří opavských sběrných dvorů, které byly za tímto účelem zdarma pro občany zřízeny," pokračoval.

Opět je řeč o „jisté skupině obyvatel". „Ti z vlastní pohodlnosti, bezohlednosti a vychytralosti ignorují možnost odkládání odpadu do sběrných dvorů a svým jednáním tak strhávají ostatní k následování tohoto nešvaru, což má za následek lavinový efekt. Dokonce jsme se setkali i s výzvami domovníků bytových domů, kteří na nástěnkách na chodbách podněcují obyvatele k odkládání takových kusů odpadů ke kontejnerům s tím, že to TS odvezou. To je naprosto nepřípustné a nepřijatelné jednání," řekl Martin Girášek.

Některá kontejnerová stání už tak podle něj začínají jako černé skládky fungovat. Jedná se například o ty v ulicích Rolnická – U Potoka, Anenská – Těšínská, Mostní – U Opavice, Purkyňova – Olomoucká 95 – 105, Liptovská 14 – Jasná 4, Polanova 44, Haškova 10 a mnoho dalších.

Pomoci mohou fotopasti

K odstranění těchto „kontejnerových" černých skládek je zapotřebí nasazení většího počtu organizačních, lidských, mechanizačních i energetických zdrojů, což celý provoz zdražuje a doplácejí na to jen ukáznění občané.

„Je pravděpodobné, že budeme spolupracovat s městskou i se státní policií. Jedním z nástrojů, jak proti tomu bojovat, mohou být takzvané fotopasti. Ty bývají umisťovány právě na místa, kde občané kusový odpad odkládají nebo kde dochází k masivnímu vybírání kontejnerů," doplnil Martin Girášek.

Boj s větrnými mlýny?

Jakmile je nějaká černá skládka uklizena, velmi často se stává, že se na stejném místě brzy objeví znovu. „Opakovaně jsme řešili černé skládky za garážemi na sídlišti OKD v ulici Hornické a na Rovninách v ulici Okrajové. Lidé na ně házeli všemožný odpad, od starých pneumatik po suť a ve výsledku pak už místa sloužila i jako kontejner, takže tam končily i běžné odpadky," uvedla tisková mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Na konci loňského roku je město zlikvidovalo. „Stálo nás to šedesát tisíc korun. Bohužel se domníváme, že čistý prostor dlouho nevydrží a černé skládky se budou objevovat znovu," dodala.

Nedovolené skládky se ale čas od času objevují i v dalších obcích v okrese. Nedávno několik menších řešili třeba v Háji ve Slezsku a památná je také ta, která byla před několika lety objevena u Větřkovic. Vše tehdy mělo trochu komické rozuzlení. Její zakladatelka totiž spolu s odpadem vyhodila i účty, na kterých bylo uvedeno její jméno i adresa.

Záhy tak byla její totožnost zjištěna a skládka uklizena.

Černá skládka se dá nahlásit pomocí SMSProjekt Napište na radnici zřídilo město Opava v roce 2013 a je určen právě
k hlášení nepořádku, černých skládek nebo i k poškozování městského majetku, 
a to konkrétně v Opavě a v jejích částech. Služba je anonymní a lidé tak prostřednictvím SMS nebo e-mailu mohou na výše zmíněné záležitosti upozornit. Podněty pak většinou putují k zaměstnanci TS a jejich řešení a výsledky se občané dozvídají na webu města.

Linka k přijímání SMS/MMS: 739 220 220 E-mail: neninamtojedno@opava-city.cz