„Žádost o vydání občanského průkazu lze podat na Magistrátu města Opavy a na úřadech v Hlučíně, Kravařích a ve Vítkově. Vyzvednout jej pak lze na kterémkoli úřadě s rozšířenou působností, který si zvolíte už při podání žádosti.

Změna nastává ve vydávajícím úřadu. Za něj se považuje ten, který přijal občanovu žádost. Novinkou je také zpoplatnění převzetí na jiném úřadě, než na kterém byla podána žádost. Správní poplatek v tomto případě činí sto korun," řekla vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v Opavě Renáta Bartošová.

Nově se upravila také platnost průkazů pro osoby starší sedmdesáti let. Dříve jim občanka platila deset let, nyní se doba prodlužuje na třicet pět. Občanský průkaz také nově končí, pokud se z České republiky trvale přestěhujete do jiné země.

V Hlučíně mají občanky vyměněné

Změna nastává také pro samotné instituce. Ty mají nově povinnost občanům, kteří mají jako trvalý pobyt nahlášenou adresu úřadu či magistrátu, uchovávat zásilky právě u nich.

„Občané, kteří mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, mají od letošního 1. ledna uložena oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na této ohlašovně. Tam uložená písemnost i v případě, jestliže si ji občan nevyzvedne, nabude právní moci," uvedla tisková mluvčí města Hlučína Ivana Gračková.

Co se výměny starých občanských průkazů týká, na Hlučínsku neregistrovali žádné velké množství opozdilců a pravděpodobně už všichni mají své občanky vyměněné.

„Na začátku čtvrtého čtvrtletí loňského roku mělo ještě necelých tisíc občanů Hlučína občanský průkaz, kterému končila platnost 31. prosince 2015. Od prvního září do poloviny prosince si jej stihlo vyměnit 1890 lidí. Nové legitimace totiž potřebovali i občané, u nichž se změnily některé údaje, například bydliště, nebo kteří průkaz ztratili," vysvětlila vedoucí odboru správních agend hlučínské radnice Liběna Mrázková.

Zásadní změnou při vydávání cestovních dokladů je fakt, že došlo ke zrušení místní příslušnosti. V praxi to znamená, že když máte trvalý pobyt nahlášený třeba v Ostravě, ale bydlíte někde jinde, nemusíte už kvůli vyřízení pasu až do Ostravy jezdit. Stejně jako v případě občanských průkazů, stačí zajít na jakýkoli úřad obce s rozšířenou působností.

„Vydávají se již pouze cestovní pasy s biometrickými údaji. Standardní lhůta na vyřízení je třicet dní a poplatek zůstává stejný, tedy šest set korun. Nově si lze pas vyzvednout i ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dní. Zájemce za tuto službu zaplatí čtyři tisíce. V tomto případě je ovšem nutné žádost podat a následně si cestovní doklad i vyzvednout u téhož úřadu," dodala Renáta Bartošová z opavského magistrátu.

Konzulární dny na jaře zrušeny

Protože na Opavsku žije mnoho občanů německé národnosti, je pro ně bezesporu výhodné, že nemusejí jezdit žádat o vydání německého cestovního pasu nebo o vystavení rodného listu až do Prahy.

„Využít mohou konzulárních dnů, které zajišťuje Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a konají se několikrát do roka v Kravařích. Letos se ale bohužel neuskuteční na jaře, protože příslušné instituce jsou zavaleny organizačními záležitostmi v souvislosti s uprchlickou krizí. Každopádně se ale připravují na září," informovala hlučínská mluvčí Ivana Gračková.

Zájemci si na konzulárních dnech mohou vyřizovat cestovní pasy jak pro sebe, tak i pro děti. Žádat také mohou o vystavení německého rodného listu.

Veronika Bernardová