Základy první pomoci pro začátečníky

Jedná se o třetí nejčastější příčinu smrti, a to hned po nemocech srdce a zhoubných nádorech. Jde se o poruchu v prokrvení mozkové tkáně. To znamená, že může dojít k ucpání ( v 80% případů) či k prasknutí některé mozkové cévy. To má za následek poškození okolní mozkové tkáně. Ta je buď poškozena nedostatkem přívodu životně důležitého kyslíku a jde o mozkový infarkt, nebo tlakem krve proudící z prasklé cévy.

Příznaky

Příznaky cévní mozkové příhody jsou akutní a nepřehlédnutelné. Dochází k poruše nebo k úplnému výpadku určité funkce mozku, a to nejčastěji na jedné polovině těla.

Mezi typické příznaky patří:
• Náhlé oslabení nebo ochrnutí, necitlivost končetin nebo tváře jedné poloviny těla
• Náhlá zmatenost, potíže s porozuměním a vyjadřováním
• Náhlá porucha zraku na jednom nebo obou očích, zastření nebo zdvojené vidění.
• Náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace pohybů a chůze
• V případě mozkového krvácení jsou přítomny projevy zvýšeného tlaku uvnitř lebky (prudká bolest hlavy, zvracení, různý stupeň poruchy vědomí)
První pomoc:
• Pokud se mozková příhoda projeví, pak je zásadní rychlost: Je nutné zaznamenat čas vzniku potíží a zajistit rychlou dopravu do nemocnice.
• Pokud je postižený v bezvědomí, uložte jej na bok a záklonem hlavy zajistěte průchodnost dýchacích cest. Nedýchá- li ani po záklonu hlavy, zahajte resuscitaci
• Volejte 155; pacient s podezřením na CMP musí být neodkladně směrován na pracoviště schopné rychlé diagnostiky, jedná se o tzv. iktové jednotky

U ischemické CMP (ucpání cévy) došlo k velkému vývoji v léčbě–máme k dispozici trombolýzu (umožňuje rozpuštění krevní sraženiny přímo v cévním řečišti). Podání trombolýzy je limitováno časem (do 3 hodin od vzniku potíží!!!) a je závislé právě na včasné dopravě nemocného do nemocnice. Trombolýza má i svá úskalí a rizika, proto o provedení rozhoduje lékař - neurolog v nemocnici. U krvácivé CMP je léčba podle rozsahu buď neurochirurgická nebo konzervativní.

Rehabilitace

O osudu nemocného je rozhodnuto v prvních hodinách po cévní mozkové příhodě. V dalším období je prioritní rehabilitace. Cílem je návrat do aktivního a kvalitního života

Když nás zavolali, trvaly příznaky už několik hodin, vzpomínají záchranáři

Starší paní volá záchrannou službu v časných odpoledních hodinách s tím, že je její manžel „nějaký divný“. Od rána nevstal z postele, nemluví s ní, nic nejí ani nepije, jen pořád leží na pravém boku a levou rukou si uhlazuje peřinu… Při příjezdu posádka zjišťuje, že pacient je ochrnutý na pravé polovině těla a nemůže komunikovat, má svěšený koutek, na jedné straně rozšířenou zorničku a vysoký tlak.

Po zajištění žilního přístupu a napojení na infúzi je převezen na neurologické oddělení, kde je posléze provedeno vyšetření počítačovou tomografií. Vzhledem k velké časové prodlevě, kdy příznaky trvaly už několik hodin, nemohlo být provedeno rozpuštění sraženiny v mozkové cévě a pacientův stav se po léčbě a rehabilitaci zlepšoval jen velmi pomalu. Postižená ruka nakonec zůstala částečně ochrnutá, u muže přetrvávaly poruchy paměti.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl