Punčový dar 60 tisíc korun pro Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček převzala jeho vedoucí Jana Konopková. Peníze byly získány prodejem punče na vánočních trzích a zařízení za ně koupí pro své malé klienty masážní polohovací křeslo a další pracovní pomůcky.

Klienti i pracovníci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené navštívili Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci, se kterou už léta spolupracují. Její studenti opavské Charitě týdenními stážemi v zimním i letním semestru pomáhají s péčí o klienty.

Lucie je anděl

Opavská Charita má ve svých řadách anděla. Cenu s názvem Opavský anděl, vyhlášenou opavským magistrátem jako ocenění sociálních pracovníků, získala Lucie Vehovská z charitní Občanské poradny.

Kromě jiného je spoluautorkou brožury Jak na dluhy a pořádá přednášky o tom, jak nespadnout do dluhové pasti. Třetí místo v kategorii práce s dospělými si odnesl Pavel Rychta z charitní sociálněterapeutické dílny.

Slavnostní vyhlášení cen moderovala herečka Slezského divadla Hana Vaňková, která se stala patronkou letošního ročníku Opavského anděla, a ceny předával ředitel Charity Jan Hanuš.

Smyslem ocenění Opavský anděl je upozornit na usilovnou a trpělivou práci sociálních pracovníků, kteří pomáhají lidem ve svízelných životních situacích. O konečném pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodovali hlasováním členové koordinační skupiny komunitního plánování.

Opavskými anděly se kromě Lucie Vehovské staly Pavlína Němcová z Elimu Opava v kategorii práce s dětmi a Markéta Kříbková z Magistrátu města Opavy za práci s dospělými. Mezi oceněnými byli kromě Pavla Rychty také Dana Klímová, Nela Tormová, Antonín Daněk, Dagmar Slaninová a Hana Sobková.