„Kromě informací o charakteru činností a projektů jsme hledali taková témata, která by mohla být výchozím bodem pro spolupráci,“ řekl o schůzce ředitel opavské Charity Jan Hanuš. Další společné jednání ohledně společného projektu se uskuteční na jaře.

Polský kněz s evropským manažerem si prohlédli Chráněné dílny sv. Josefa a nešetřili uznáním nad skvělou atmosférou i nad výrobky švadlen. Zaujaly je hlavně vyšívané křestní roušky a košilky, které církevní hodnostář dostal darem.

„U nás není zvykem vyšívat na roušku jméno i data narození a křtu. Myslím si, že až to lidé uvidí, budou to chtít také,“ konstatoval otec Wencepel.

Ve své farnosti se věnuje zejména zdravotně a mentálně postiženým i bezdomovcům, které nechává už dlouho bydlet na faře. Založil Výbor pomoci nezaměstnaným, díky kterému už hodně lidí našlo práci, a působí jako předseda správní rady Nadace Dobrého pastýře, která materiálně i duchovně pomáhá invalidům, nezaměstnaným, bezdomovcům a závislým lidem.

V roce 2001 dostal od polské Katolické informační agentury a od Radia Plus čestný titul Kněz III. tisíciletí.