Převléci se za Kašpara, Melichara a Baltazara a do zapečetěných pokladniček vybírat od lidí příspěvky mohou dospělí i děti. Pokud byste měli zájem se sbírky aktivně účastnit, můžete tak učinit a nahlásit se u Marie Gillíkové na tel. č.: 604 175 518.

„Další koledníky do svých řad rozhodně uvítáme. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupinky dětí, které budou mít svého vedoucího staršího patnácti let," vyzývá další dobrovolníky pracovnice Charity Marie Gilíková.

Tříkrálové týmy budou obcházet domy a byty nejen v Opavě, ale i v přilehlých obcích. Výtěžek poté Charita plánuje využít na pořízení automobilu, který bude rozvážet pomůcky pro zrakově postižené a seniory. Dále také k zakoupení zdravotnického materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav, který zajišťuje důstojné prožití posledních chvilek života.

Finanční prostředky poputují také na rekonstrukci a rozšíření služeb pro handicapované osoby a na provoz mateřského centra Neškola.

V minulém roce se Tříkrálové sbírce podařilo vybrat více než jeden a půl milionu korun a z peněz byly pořízeny budíkové tlakoměry, kyslíkové koncentrátory nebo dávkovače morfinu, tedy přístroje, které utiší bolest nemocným pacientům a lidem v hospicích.

Z výtěžku byla financována i oprava střechy a vybudování dalších bytů v chráněném bydlení. Dary rovněž putovaly do neziskového mateřského centra Neškola, které pomáhá matkám na mateřské dovolené a jejich dětem smysluplně trávit čas.