Průvodní slovo na téma smrti a důstojného odcházení z tohoto světa přednese mediální poradce Charity Opava Ivo Mludek.

Expozici tvoří soubor pětačtyřiceti velkoformátových fotografií Hannah Bartíkové a Lukáše Tona z hospicového prostředí. Fotokolekce je ojedinělou příležitostí, jak přiblížit veřejnosti nepříliš populární téma. Organizátorem výstavy je Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a mobilní hospic opavské Charity s názvem Pokojný přístav je jejím členem.

Vznikl před třemi lety jako nové charitní středisko a dosud je v Opavě jediný. Dosud se postaral o zhruba sto osmdesát klientů. Jsou to lidé s nevratným zdravotním stavem, kteří už prošli veškerou možnou léčbou. V této fázi jim lze poskytnout už jen paliativní péči, při které jde hlavně o to, ulevit jim od bolesti.

Vedoucí Pokojného přístavu říká, že: „Dnes již existují skutečně účinné způsoby, jak bolest ztlumit na únosnou míru a to je podstatné. Nepřetržitou službu pro ně zajišťuje náš tým, složený ze zkušených a kvalifikovaných zdravotních sester, onkologa a kněze,“ říká vedoucí opavského Pokojného přístavu Libuše Smějová.

Hospic spolupracuje i s lékařkami z Ambulance bolesti a z onkologické ambulance. Pohled do minulosti prozradí, že dříve bylo zcela přirozené umírat doma u svých blízkých, ale strávit poslední měsíce života na nemocničním lůžku v izolaci od rodiny a přátel není díky hospicu nutné ani dnes.

„Smrt je všudypřítomná a zvykli jsme si ji zatlačovat do pozadí. Neradi na ni myslíme a je přirozené, že se jí bojíme. Proto neradi slyšíme, když někdo těžce onemocní,“ přibližuje smysl výstavy vedoucí Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Petra Thiemlová.

Vystavené fotografie mohou lidem, řešícím dilema, zda si nevyléčitelně nemocného nechat doma nebo se spolehnout na nemocniční péči, leccos napovědět.