Postupně tam přemístí všechny své chráněné dílny. Velká kapacita areálu umožní i další rozvoj zaměstnávání zdravotně handicapovaných, kterému dosud bránily nedostatečné prostory. Jako první se do nového areálu, na jehož rekonstrukci se již intenzivně pracuje, přestěhovala v srpnu z Velkých Hoštic část Chráněné technické dílny.

Dochází tím ke snížení dopadu činnosti tohoto střediska, které zpracovává převážně elektroodpad, na okolní zástavbu. „Přesun bude dokončený koncem června 2020 a do té doby bude činnost dílny probíhat na obou místech současně,“ říká charitní mluvčí Ivo Mludek. Do té doby má Charita Opava ambici přestěhovat do opravených prostor z Jaktaře i celé Chráněné dílny sv. Josefa a část Chráněné dílny Vlaštovičky.

Do několikapatrové administrativní budovy se z Opavy a Vlaštoviček po rekonstrukci přestěhují šicí, tkací, vyšívací a keramická dílna i pracoviště gravírování a sítotisku. Do čtyřhalí se kromě jaktařské Chráněné technické dílny přesune ještě kompletační dílna Chráněných dílen sv. Josefa. „Rádi bychom poděkovali statutárnímu městu Opava za 600 000 korun na projektovou dokumentaci k rekonstrukci areálu,“ uvádí zástupce ředitele Charity Opava Tomáš Schaffartzik.

Nové prostory umožní rozšíření činností a poskytnutí práce pro další zdravotně znevýhodněné, přesun dílen dovolí přeskupit nebo rozšířit aktivity dalších středisek Charity Opava.

Více prostoru pro zlepšení zázemí dostane například jaktařské Wellness centrum nebo sociálně terapeutická dílna Radost, která bude moci vyhovět poptávce a navýšit kapacitu pro mentálně postižené klienty. „Tento odvážný projekt přinese Opavsku hned několik pozitiv. Přispěje k rekonstrukci zanedbané části Strojní traktorové stanice, pomůže nám zaměstnávat ještě více osob znevýhodněných na trhu práce a bude mít i nezanedbatelný ekologický přínos.“  dodává ředitel Charity Opava Jan Hanuš.