V létě se do objektu přestěhovala Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení. Sídlí v něm Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, mobilní hospic Pokojný přístav a detašované pracoviště Wellness centra.

Po rekonstrukci přízemí se tam z Masarykovy ulice zhruba na jaře příštího roku přestěhuje ještě Denní stacionář pro seniory. „Všechno je samozřejmě otázkou peněz, ale věříme, že to dobře dopadne. Teď pracujeme na projektu financování chodu domu a stavebních úprav v budoucím stacionáři," říká manažerka Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Petra Thiemlová.

Zájem o služby denního stacionáře stále roste a dostatek místa umožní jeho rozšíření až na dvaadvacet osob. Pro mnoho zájemců představuje řešení závažného problému péče o nemohoucí seniory tak, aby mohli dožít doma mezi svými blízkými.

V Domě pro seniory najde zázemí také Klub sv. Anežky dobrovolné sdružení Charity Opava. Jeho členové se budou moci v odpoledních hodinách scházet k volnočasovým aktivitám v prostorách denního stacionáře, stejně jako tomu je nyní.

Na využití druhého patra budovy jsou zvažované dvě varianty. Jednou z nich je komunitní bydlení pro seniory formou pokojů se společným příslušenstvím a druhou je týdenní stacionář pro seniory. „Co nejdříve se pojedeme podívat do podobných zařízení, uvážíme všechna pro a proti a teprve potom rozhodneme," dodává Petra Thiemlová.